”Läraren får stå som symbol för elevens besvikelse”

Foto: Bildbyrån och privat

Olof Linton är gymnasielärare i Stockholm.

”Att avsluta vårterminen med anklagelser man inte ges möjlighet att bemöta, inte ens om de är direkt felaktiga, ligger knappast som god grogrund för att starta nästa läsår utvilad och entusiastisk”, skriver Olof Linton.

Läsårsslutet är en extremt arbetstung och stressande period. Hela Sveriges lärarkår går mer eller mindre på knäna för att kunna ”knyta ihop säcken”, bedöma de sista kursmomenten och sätta betyg.

Åtskilliga undersökningar visar att pressen just kring betygsättning är hård, då lärare ofta står under stora påtryckningar från både elever, föräldrar och i vissa fall även skolledning. Alla strävar efter att på korrekt vis utföra sitt arbete, som också är en myndighetsövning och därför hanteras mycket noggrant och omsorgsfullt.

Ett orättvist tilltag

Ibland blir betygen en besvikelse för eleverna, och att då, som skolledningen på en del skolor, fritt låta elever kommentera undervisande lärare via olika typer av digitala utvärderingsverktyg är ett särdeles orättvist tilltag.

Läraren får stå som symbol för elevens besvikelse, och detta uttrycks skriftligen av en elev i affekt. Att som lärare få höra att man är dålig, oproffsig, otrevlig och annat är inte speciellt roligt. Att dessutom få dessa kommentarer när arbetet är som mest stressigt, ofta på grund av lärarens stora ansträngningar för att rädda enskilda elevers betyg, ligger kvar som en sten i skon under lång tid, ibland in i nästa läsår eller längre.

Att avsluta vårterminen med anklagelser man inte ges möjlighet att bemöta, inte ens om de är direkt felaktiga, ligger knappast som god grogrund för att starta nästa läsår utvilad och entusiastisk.

Gör om – så här

Förslagsvis tänker skolledningar som använder sig av denna typ av kursutvärdering om. Antingen tas frisvarsfrågorna bort helt, eller så avanonymiseras svaren, och berörd lärare ges rätten att bemöta eventuell kritik och ge sin syn på den.

Sveriges lärarkår är, vilket vi alla vet, alltför liten. Lärarförsörjningen är akut, med behov av tusentalslärare inom bara några år. Fler nyexaminerade lärare är nödvändigt, men ännu mer så att dessa stannar kvar i yrket.

Detta främjas knappast av att rektorer utsätter lärarna för den här typen av orättvis behandling vid varje termins- eller läsårsslut. Gör om och gör rätt!

Olof Linton, gymnasielärare, Stockholm

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS MER:

Enkäter i skolan: ”Elever ska inte utvärdera oss”

Kontrollen över lärarna ökar: ”Kan bli hämndaktioner”