Här höjdes inte betygen utifrån np-resultaten

En porträttbild av läraren Tobias Magnusson bredvid en illustration av "Betygslotteriet”.
Foto: Privat. Illustration: Emma Hanquist

Tobias Magnusson är ordförande för Sveriges lärare i Oskarshamn.

I fjol fick en lägre andel av niorna i Oskarshamn än i Sverige i övrigt sina betyg höjda jämfört med resultaten på de nationella proven.

Ungefär 14 procent av niorna i Oskarshamn fick högre betyg i svenska än vad de presterade på det nationella provet. 12 procent fick högre betyg i matematik och 3 procent i engelska.

Det är i samtliga tre ämnen väsentligt under rikssnittet.

– Det är svårt att veta varför vi höjer betygen i lägre utsträckning än rikssnittet. Det är heller inget som har varit uppe till diskussion på förvaltningsnivå eller liknande, säger Tobias Magnusson som är ordförande för Sveriges lärare i Oskarshamn.

– Jag tror att den störst bidragande orsaken är att vi har erfarna, kompetenta och legitimerade lärare med rätt kompetens. Därefter kan ytterligare en orsak vara att det inte finns någon skolkonkurrens. Eleverna går i allmänhet i den skola som ligger närmast där de bor.

Är det mycket påtryckningar från föräldrar kring betygen?

– Det förekommer, och jag tror att det har ökat. Men som jag uppfattar det är det inte ett generellt problem här i Oskarshamn.