Varannan lärare hinner inte hjälpa alla elever

Anna Olskog, ordförande för Sveriges Lärare, och en stressad person som håller handen för ansiktet
Foto: Oskar Omne/Adobe Stock

Sveriges Lärares ordförande Anna Olskog kräver regleringar för att rädda skolan – och lärarna.

Mer än varannan lärare saknar förutsättning att tillgodose alla elevers behov i undervisningen. Det visar en ny rapport från Sveriges Lärare.
– Det finns ett ord för detta: Samvetsstress. Det betyder arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterad stress, säger ordföranden Anna Olskog.

Skolinspektionen har åter slagit fast att huvudmännen brister när det gäller särskilt stöd.

Samtidigt kallar regeringen till presskonferens med budskapet om att svenska elever har sämst disciplin i Europa.

Nya rapporten ”En ohållbar klassrumssituation” målar en bredare bakgrund åt utspelen.

 Den bygger på två intervjuundersökningar med lärare ur Sveriges Lärares medlemspanel och visar att:

 • Nära 6 av 10 lärare på mellanstadiet uppger att de i ganska eller mycket låg utsträckning har möjlighet att tillgodose alla elevers behov i undervisningen.
 • En dryg fjärdedel av mellanstadielärarna upplever att eleverna har läs-, skriv- och mattesvårigheter.
 • Minst 8 av 10 lärare har elever som skulle behöva undervisning i liten grupp.
 • Hos 4 av 10 lågstadielärare och en tredjedel av mellanstadielärarna saknas förutsättning för elever att undervisas i smågrupper.
 • En majoritet av lärarna i förskoleklass och på grundskolan menar endast eleverna med störst behov får hjälp och stöd.

”Alarmistisk rapport”

Sveriges Lärares ordförande Anna Olskog är inte förvånad.

– Det här är en alarmistisk rapport på så vis att den sätter lampan på elevernas behov och lärarnas omöjliga uppdrag. Det här är vad jag och mina kollegor ser i skolverksamheten varje dag, säger hon.

Och läget får konsekvenser för både arbetsmiljö och undervisning.

 • Mellan 8 och 9 av 10 lärare anser att klassen inte når så långt som den skulle kunna.
 • Minst hälften av lärarna anser att studieron försämras.

– Skolan är i ett akut läge och nedskärningarna kommer att öka problemen. Ansvariga för detta är regeringen och kommunerna. De skyller på varandra i stället för att ta tag i den oroväckande situationen. Sveriges Lärare kommer att fortsätta att hålla i frågorna som angår våra medlemmar med uthållighet, säger hon.

Så vill lärarna ändra skolan

När det gäller åtgärder vill en stor majoritet av lärarna i Sveriges Lärares intervjuundersökningar ge elever större möjligheter att få undervisning i liten grupp.
Nästan lika många tror på undervisning i halvklass och reglerade gruppstorlekar.

Samma gäller möjlighet till nivågrupperad undervisning och mer undervisningstid för elever med behov.

– Jag vill inte uttrycka mig i termer av realistiskt eller orealistiskt. Skolan befinner sig på helt fel väg och läget är allvarligt. Därför krävs regleringar, säger Anna Olskog.

Kraven på politikerna

Därför ställer Sveriges Lärare ett antal krav på politiker och huvudmän.

De omfattar ett statligt ansvar för finansiering, resurser och likvärdighet.
Men i ett första steg regleringar av själva villkoren för undervisningen.

– Lärare måste få tid till sitt kärnuppdrag därför måste undervisningstid, tid för både planering samt för- och efterarbete, minimibemanning, lärartäthet och klass- och elevgruppsstorlekar regleras. Hela vägen från förskolan, fritidshemmet och vidare, säger hon.

Rapporten ”En ohållbar klassrumssituation” bygger på två intervjuundersökningar med Sveriges Lärares medlemspanel, och omfattar förskoleklass, grundskola och gymnasium,

Lärarnas krav efter larmrapporten

 • Staten ska ta ansvar för skolan – genom finansiering och reglering och reformerat skolval.
 • Reglera undervisnings- och planeringstid, tid för för- och efterarbete, minimibemanning, lärartäthet samt storlek för klasser och elevgrupper.
 • Se över reglerna för extra anpassningar och särskilt stöd.
 • Säkerställ tillgången till mer omfattande stödundervisning.
 • Elever i behov av särskilt stöd måste få det – garantin om tidiga insatser måste följas. Alla huvudmän ska bli skyldiga att se till att alla skolor har utbyggd elevhälsa, god tillgång till speciallärare, specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykologer.
 • Läs hela rapporten här.

LÄS ÄVEN: 

NEDSKÄRNINGAR: Hundratals lärare kan bli av med jobbet

Kongressen – här är Sveriges Lärares politiska mål

Maria Wiman: Det finns inget jag åtrår så hett som regleringar

Sveriges Lärares krav: Skolväsendet måste återregleras