NEDSKÄRNINGAR: Hundratals lärare kan bli av med jobbet

Larmen om nedskärningar kommer från mängder av kommer runt om i Sverige. Foto: Sven Lindwall

Från hela Sverige larmar Sveriges Lärare om konsekvenserna av kommunernas nedskärningar som just nu blir offentliga.
Hundratals lärare och förskollärare är på väg att sägas upp.

Så gott som samtliga kommunerna är nu färdiga med sina ekonomiska prognoser för 2024 – och flera sneglar mot 2025. På många håll kommer skolor och förskolor att drabbas hårt.

Vi Lärare har tittat närmare på 23 kommuner, stora och små. Bara där riskerar över 500 lärare och förskollärare att bli av med jobbet, trots att flera kommuner inte specificerat hur många lärare och förskollärare som kommer att varslas.

– Det är otroligt många, säger Hanna Garberg, Sveriges Lärares huvudskyddsombud i Stockholm där runt 50 lärare blir övertaliga.

Regeringens vårbudgetsatsning på en halv miljard extra kommer inte att påverka nedskärningsvågen som slår över svenska skolor.

Så här är läget i 23 av landets 290 kommuner.

50 lärare övertaliga

 • Stockholm: Ett femtiotal lärare övertaliga

Stockholms stads neddragningar är inte färdigförhandlade, men i dagsläget säger huvudskyddsombydet Hanna Garberg att 48 lärare och 35 ur övrig personal står på stadens ”tillgångslista”, en lista över dem som räknas som övertaliga.

På Björkhagens skola försvinner fem lärare, en förskollärare och en specialpedagog till höstterminen 2024, vilket Mitti rapporterat. Bakgrunden är stadens tidigare slutsats att en halv miljard saknas i skolbudgeten.

 • Göteborg: Åtta förskolor kan stängas

Trots tillskott på 100 miljoner kronor, omplaceras förskollärare och ersätts av billigare personal, för att klara nedskärningar och ökade kostnader när barnkullarna minskar.

Tusen personer i protest

 • Karlstad: 120 lärartjänster kan försvinna

Ett tusental personer slöt upp när Sveriges Lärare i Karlstad demonstrerade mot nedskärningarna i kommunen.

– De vann valet med löften om att satsa på skolan. Att det skulle bli fler lärare så att fler klarade kunskapsmålen, och nu klubbar de igenom en massiv nedskärning, säger Pontus Larsson, Sveriges Lärares ordförande i Karlstad.

Kommunen ska spara 32 miljoner kronor, motsvarande 120 lärare. 

 • Eskilstuna: 72 lärare på grundskolan varslas

Kommunens sparpaket innebär att 26 tjänster kan försvinna från gymnasieskolan, och 72 från grundskolan.

”Kostymen måste passa budgeten” säger chefen för barn- och utbildningsförvaltningen Lina Axelsson Kihlblom, till SVT.

”Hälften av lärarna saknar hållbar arbetssituation”

Men lärarna går redan på knäna.

– Arbetsmiljöenkäten för 2023 visar att 54 procent av lärarna i grundskolan känner att de har balans mellan arbete och fritid och har svårt att ta ut lagstadgade raster och pauser i vardagen. Hälften har inte en hållbar situation redan innan, säger Sveriges Lärares ordförande Cecilia Rahbek Nöhr.

 • Nyköping: 80 miljoner fattas i skolan

Personal kommer att varslas när skolorna ska skära ner på grund av ökade kostnader och minskade elevgrupper, skriver P4, efter minskat elevunderlag och minskade statsbidrag.

Närmare 30 miljoner kronor ska tas från Nyköpings högstadium.

 • Hörby: 50 ska bort från förskola och skola

I Hörby riskerar ett femtiotal tillsvidareanställda inom förskola och skola att sägas upp när kommunen ska spara ytterligare, efter att underskottet för 2024 beräknas landa på dryga 20 miljoner kronor, skriver Skånska Dagbladet.

 • Kristinehamn: Lärare kan sägas upp när skolor läggs ned

Bakgrunden är de minskade elevkullarna, och ett besparingskrav på 20 miljoner kronor, skriver Nya Kristinehamnsposten.

Enligt ett förslag ska kommunen stänga tre skolor, och lärare kan sägas upp.

– Ja, om vi inte har barn i den utsträckningen så behöver vi inte lika mycket personal, säger skolchefen Jonas Bergman Wallin.

 • Sundsvall: 32 miljoner ska sparas

Rektorerna i kommunen ska banta 20 miljoner på skolorna, och 12 på förskolan, skriver Sundsvalls tidning. 

– Vi kan inte skruva på något mer nu. Fördelningsprinciperna måste ändras. Vi måste få behålla pengarna. Vi kan inte anpassa skolan efter en ny kostym varje år, sade mångårige läraren Therese Lindberg, till tidningen.

Sänker lönerna

 • Älmhult: Sänker lönen med tusen kronor

Tjugo elevassistenter sägs upp som en konsekvens av besparingskrav på 11 miljoner för Älmhult. 

 • Det har ökat med assistenter, och blivit för lätt att sätta in dessa. Då är det en risk att mycket av undervisningen överlåts till en assistent. Det är inte meningen, utan undervisningen ska skötas av lärare, säger skolchefen Roger Johansson.

Samtidigt sänker kommunen ingångslönen för nyanställda inom utbildningsförvaltningen, med 1000 kronor i månaden, enligt Smålänningen.

Tillbuden ökar

 • Alingsås: 150 nya tillbud när timvikarierna dras in

Tillbuden ökar i Alingsås med kraven på besparingar. De flesta handlar om stress, säger Sveriges Lärares ordförande Jenny Lindberg, till Alingsås tidning.

 • Falkenberg: 15–20 lärartjänster riskerar försvinna

I Halmstad får lärare lämna sina fasta tjänster och placeras i vikariepool.

– Vi är ledsna, förtvivlade, förbannade, irriterade. Vi har hittat längre vikariat, och har ingen springvikarie för tillfället. Men ingen lärare vill byta tjänst mitt under termin, när man har en klass och ska göra nationella prov. Det är ingen som säger ”gud vad kul, jag vill ha en ny utmaning”, säger ordföranden Fredric Hillerz, till Vi Lärare.

Det är omöjligt att spara mer på skolor och förskolor.

 • Söderköping – varslet på 50 kommunanställda räcker inte

Två förskolor stängs för att spara pengar, när det inte räckte med att varsla personal.

Sveriges Lärare har larmat tillsammans med fackförbunden Sveriges Skolledare och Vision:

”Det är omöjligt att spara mer på Söderköpings skolor och förskolor utan att äventyra barns framtid. Redan innan varslet i måndags var förskolelärarna stoppade från att köpa in sand till barnens sandlådor. Botten är nådd, både vad gäller nedskärningar och i sandlådan”.

 • Ljungby: 11,5 miljoner ska sparas på hela skolan.

Kommunen avstår från att lägga ner landsbygdsskolorna i kommunen, och besparingarna slår i stället mot alla skolformer. Grundskolan ska spara 6 miljoner.

Skolchefen backar: behöriga varslas

 • Sala: 20 miljoner back – lärare varslas trots löfte

Underskottet för 2023 landade på 20 miljoner för Salas skolor. Men skolchefen Henric Sjöblom lovade att behöriga lärare inte riskerade jobbet.

Sedan dess har kommunen svängt. Behöriga riskerar uppsägning.

– När politikerna inte väljer att investera i ungas förskola och skolgång så kommer notan i framtiden att bli enorm, säger, Marita Karlström-Andersson, ordförande för Sveriges Lärare i Sala.

 • Nacka: klasser och nedläggningar när hyrorna ökar

Kranskommunen Nacka brottas med minskande elevkullar – och ökade hyror. Hyreskostnader för förskolor och skolor har ökat med 40 miljoner kronor sedan 2023. Björknäs förskola står med en drygt femtioprocentig hyresökning.

Men barn- och elevunderlaget minskar, och med det skolpengen. Nu slås klasser ihop.

– Färre huvuden ska göra likvärdiga arbetsuppgifter. Elevassistenter och resurspersoner som hjälper elever med särskilda behov har ibland bara tre månaders anställning och får inte förlängt. Det påverkar också våra medlemmar som är förskollärare och lärare, säger Mikael Eriksson, Sveriges Lärares ordförande i Nacka till tidningen Mitti.

 • Malmö: Svårare att få nytt jobb

För lärare i Malmö har det blivit svårare att få jobb i grundskolan.

Nedskärningarna gör att fler lärare tvingas lämna sin arbetsplats, men får förtur till skolor som söker ny personal. Förut har lärarna kunnat välja, nu kan de tvingas nöja sig med vikariat.

– För tillfället är det också väldigt trögt, säger Christina Hultén, förstelärare och arbetsplatsombud för Sveriges Lärare på Kryddgårdsskolan, till SVT.

 • Luleå: Nedläggningshot för skolor och förskolor

Samtidigt som kommunen firar en ny engelskspråkig grundskola och ett IB-program på gymnasiet, kommer dåliga nyheter.

Kommunen behöver ett tillskott på 23 miljoner kronor för att få sin skolbudget i balans. Alternativet är att stänga förskolor och skolor, skriver NorrbottensKuriren.

När man skär ner på fritids påverkar det hela skolan.

 • Borås: 25 tjänster sägs upp 

Kommunen ska spara 10 miljoner kronor under 2024. Staden räknar med att 25 tjänster kommer att försvinna, främst elevassistenter.

Rektorn på Engelbrektsskolan, Bosse Leskinen, oroar sig för att inte kunna uppfylla skollagen.

– Det är en diff mellan vad vi kan erbjuda eleverna och vad de har rätt till enligt skollagen, säger Bosse Leskinen, till SVT.

Stökigare på fritids

 • Umeå: Stökigare när 15 försvinner från fritidshemmen

Totalt ska 8 miljoner kronor sparas på fritids.

– När man skär ner på fritids påverkar det hela skolan. Vi kommer inte kunna hjälpa alla barn, det kommer bli större barngrupper, stökigare på fritids och fler barn kommer få svårt att orka med skoldagarna, säger Per Edberg, huvudskyddsombud för Sveriges Lärare, till SVT.

 • Skellefteå: 100 tjänster kan försvinna 

Ett underskott på 90 miljoner kronor kan göra att skolorna förlorar ett hundratal tjänster, främst stödpersonal.

– Det skulle vara jättetufft, det försvinner kompetenser som stöttar elever och lärare i sin vardag att klara sitt jobb och sina studier, säger vice ordföranden för Sveriges Lärare i Skellefteå, till Sveriges Radio.

 • Bromölla: 48 kan sägas upp

Det första budet var att 10-15 kunde komma att varslas när Bromölla sparar på förskola och skola, men antalet har växlats upp rejält. Totalt varslas 48 personer, varav minst 37 ska sägas upp. Det berör tre specialpedagoger, 24 elevassistenter och ett tiotal barnskötare, skriver Kristianstadsbladet.

 • Olofström: Skolnedläggning eller uppsägningar

Kommunen ska enligt Sydöstran spara 11,2 miljoner kronor på skolan inför 2025, på grund av anpassningar till budget och minskade intäkter i och med att elevantalet minskar.

– Det kommer att bli ett ansträngt läge. Att antalet anställda kan minska går absolut inte att utesluta, säger Patrik Håkansson, skolchef, till tidningen.

 • Flen: ”Klarar inte uppdraget”

Besparingarna räcker inte i Flen, det krävs 17 miljoner ytterligare för budget i balans under 2024. Och det kan komma att bli än värre, skriver Eskilstunakuriren.

– Just nu ser jag inte att vi klarar vårt uppdrag, säger skolchefen Henrik Ljungqvist, till tidningen.

LÄS ÄVEN:

Lärare sägs upp: ”Finns inte mycket annat att ta bort”

Här måste föräldrarna hjälpa till efter besparingarna

Tuffa sparåtgärderna – kommunen sänker lönerna

Lärarna i stor kampanj mot marknadsskolan: ”Systemfel”