Här måste föräldrarna hjälpa till efter besparingarna

”Förfärligt när kommunen bryter mot skollagen”, säger föräldern Ina Lindfors.

Skolorna är redan underbemannade – nu ska ytterligare tolv tjänster bort i Vindeln, där lärarna anmält sig själva till Skolinspektionen.
– Lärarna får inget gehör, så vi vill vara där, säger Ina Lindfors, mamma till en elev på mellanstadiet.

51 lärare i Vindeln, norr om Umeå, har anmält sig själva till Skolinspektionen eftersom de tvingas bryta mot skollagen.

Det handlar om tuff arbetsbelastning och en vardag där elever med behov av stöd inte får de resurser de har rätt till.

Nu hoppar föräldrarna in för att fylla luckorna i bemanningen.

Under vecka 16 fanns tillbringade fyra föräldrar 36 timmar, motsvarande en arbetsvecka, för att täppa igen hålen i bemanningen på Älvbrinkens skola, vilket tidningen Västerbottningen skrivit.

Beviljad resurs – men det saknas pengar

För föräldern Stina Strömberg handlar det om att få sitt barn att gå dit överhuvudtaget.

– Mitt barn är beviljat resurs, men det finns inga pengar. Alternativet är att hålla honom hemma, säger hon.

Och fortsätter:

– Lärarna är jättefina, men det är alldeles för mycket för dem.

12 tjänster försvinner

Nu ska skolorna spara ytterligare. Totalt försvinner tolv tjänster.

– Det är det enda skolan kan spara på. Mat och skolskjuts och andra externa kostnader måste de betala, då är det bara personalen kvar att ta av, säger Maria Nilsson, Sveriges Lärares ordförande i Vindeln.

Sveriges Lärare har skrivit till politikerna och larmat i lokalpressen, men nedskärningarna ligger fast.

Nu försvinner bland annat en speciallärare och en logoped, båda med övergripande ansvar för kommunens skolor.

– Det slår lite olika på olika skolor. När resurserna försvinner lämnas lärarna ensamma att lösa situationen  och det finns oro för att de inte ska orka på sikt. Det finns också en risk att föräldrar sätter sina barn i annan kommun och då blir besparingen inte någon besparing, säger Maria Nilsson.

Läraren Elle Hellman är en av de 51 som vänt sig till Skolinspektionen.

– Man önskar att det inte skulle landa på föräldrarna överhuvudtaget att försöka göra något åt barnens skolsituation. All personal på skolan gör vad vi kan, men det är ett dödläge där politikerna pekar på skolchefen, som i sin tur tycker att rektorer och personal ska hitta ”kreativa lösningar”, säger Elle Hellman.

Två dagar i veckan på skolan

Föräldern Ina Lindfors och hennes man har beslutat att lägga en till två dagar i veckan på att vara på skolan.

Ina Lindfors

– Jag har pratat med läraren och i klassen är det hyfsat lugnt, det är på rasterna vi kommer att lägga fokus. Det är en stor skolgård och personalen räcker inte till, de är för få, säger hon.

Ina Lindfors har inget emot att engagera sig i skolan. Men hon protesterar mot att kommunen bryter mot skollagen.

– Det är förfärligt. Föräldrar kan vara en del, men nu är vi där för att fylla luckor. Och så ska det inte behöva vara, säger Ina Lindfors.

”Vill bara skaka om honom”

Vi Lärare har sökt skolchefen Lars Johansson, som tidigare sagt att han vill invänta Skolinspektionens beslut innan han uttalar sig.

– Man vill bara skaka om honom, man blir tokig. Han borde tänka mer på barnen och personalen än gröna siffror, säger föräldern Stina Strömberg.

Lärarna i Vindeln väntar besked från Skolinspektionen.

Elle Hellman beskriver anmälan som den sista utvägen för lärarna.

– Om de väjer kommer konsekvenserna att bli stora, ett bevis för huvudmän runt om i Sverige att man inte behöver ta hänsyn till de lagar och förordningar som gäller skolverksamheten, säger Elle Hellman.

Skolinspektionen har inte fattat beslut i ärendet.

LÄS MER:

NEDSKÄRNINGAR: Hundratals lärare kan bli av med jobbet

Lärare sägs upp: ”Finns inte mycket annat att ta bort”

Tuffa sparåtgärderna – kommunen sänker lönerna