Lärare sägs upp: ”Finns inte mycket annat att ta bort”

96 procent av kommunerna skär ner på skolan – Linnea Lindquist har lusläst budgetarna.

Av Sveriges kommuner riskerar 96 procent besparingar på förskola och skola.
En nedskärningsmetod som blir vanligare är att varsla lärare.
Det är slutsatser som skoldebattören och rektorn Linnea Lindquist gör i sin årliga läsning av de 290 kommunbudgetarna.

Linnea Lindquist, skoldebattör och biträdande rektor i Hammarkullen, Göteborg, har läst alla skolbudgetarna sedan 2019.

Det som sticker ut under 2024 är att kommunerna börjar säga upp lärare.

– Det finns inte mycket annat att ta bort. Man tajtar upp undervisningen, den reglerade arbetstiden blir knökfull, lärare undervisar i ämnen de inte är behöriga i, som musik, idrott, bild och slöjd, säger Linnea Lindquist.

Linnea Lindquist.

Talet som avgör nedskärningarna

Nedskärningarna avgör hon genom att se på kommunens uppräkning av budgetramarna. 

Sveriges kommuner och regioner använder ett värde, PKV, prisindex för kommunal verksamhet. Talet beskriver kostnadsökningarna i offentlig verksamhet.

I år är PKV 4,5 procent. Tillförs inte barn- och utbildningsförvaltningarna motsvarande ökning av budgetramarna, innebär det i praktiken nedskärningar.

Bakgrunden är bland annat inflationen, men också de minskande barngrupperna.

– Att elevkullarna minskar har det vetat om i flera år. Men det är svårt för kommunerna att göra något åt det, säger Linnea Lindquist.

Andra besparingar sker genom att inte tillsätta tjänster efter dem som byter jobb, eller går i pension.

Vi Lärares nedslag i nedskärningarnas skol-Sverige visar också att kommunerna drar in på vikarier.

Men det handlar också om att varsla lärare.

”Bekymrad över hur lärare och rektorer drabbas”

I budgeterna har Linnea Lindquist läst kommunernas konsekvensbeskrivningar av det ekonomiska läget.

– Jag är jättebekymrad över hur nonchalant man beskriver hur lärare och rektorer ska lösa det, säger hon.

Linnea Lindquist beskriver större grupper på fritidshemmet och anpassad skola. Hur kommuner tar bort stödpersonal och bantar elevhälsan.

En ensam skolsköterska kan ansvara för ett stort område, samma sak med specialpedagoger.

– Då läggs det mycket mer på lärare som får plåstra om elever när skolsköterskan inte är på plats. Allt hamnar i lärarnas knä. När de andra professionerna minskar, måste någon fortfarande göra jobbet. Och det är bara lärare som inte har reglerad arbetstid, säger Linnea Lindquist.

LÄS MER:

NEDSKÄRNINGAR: Hundratals lärare kan bli av med jobbet

Här måste föräldrarna hjälpa till efter besparingarna

Tuffa sparåtgärderna – kommunen sänker lönerna

Lärarna i stor kampanj mot marknadsskolan: ”Systemfel”