Lärarna protesterar i stor manifestation: ”Systemfel”

Hanna Garberg, Sveriges Lärares huvudskyddsombud i Stockholm, räknar ner inför den stora manifestationen.

I ett upprop på Instagramkontot ”Stockholms skolor larmar” protesterar Sveriges Lärare i Stockholm och kranskommunerna mot marknadsskolan och nedskärningar.
Protesterna pågår fram till den planerade demonstrationen 4 maj.

”Stockholms skolor larmar” fick stor uppmärksamhet med sina lärarrapporter om problemen med hot och våld i förskola och skola.

Men kontot startades för att uppmärksamma nedskärningarna i Stockholms skolor i början av april 2023.

Nu drar en ny kampanj i gång på Instagram, som en uppladdning och nedräkning till manifestationen i Stockholm den 4 maj.

Demonstrerar mot systemfelen

– Det övergripande är att tillsammans står vi upp för systemfel som drabbar förskola och skola, säger Hanna Garberg, huvudskyddsombud i Stockholm.

Talare är Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén, Åsa Plesner från tankesmedjan Balans, och ordförandena i Stockholm Britt-Marie Sehlin och David Gustafsson.

Även Sveriges Lärare i kranskommunerna kommer att delta under demonstrationen.

Hittills har besked kommit från Huddinge, Danderyd, Sollentuna, Täby, Solna, Vaxholm, Sigtuna, Tyresö, Nacka, Värmdö och Södertälje.

Vill förklara marknadsskolan

På Instagram och ”Stockholms skolor larmar” presenteras nya inlägg dagligen.

Första veckan är temat marknadsskolan.

– Vi ska försöka förklara på ett enkelt sätt hur skolsystemet ser ut, det betyder inte friskolor, utan det handlar om den marknad där alla skolor finns och agerar utifrån de ekonomiska förutsättningarna med skolpeng, utbudsansvar, offentlighetsprincipen. Vi vill informera om varför marknadsskolan är ett problem, säger Hanna Garberg.

Vad vill du säga till medlemmar som arbetar i friskolor?

– Det handlar inte om att friskolor är dåliga och inte ska finnas, utan det är systemet med skolpeng som följer med eleven som till exempel innebär att det blir sårbart om det öppnar upp skolor där marknaden är mättad, i byar och städer där det inte finns underlag, säger Hanna Garberg.

Lärarnas krav

Veckan därpå blir temat nedskärningarna i Stockholm.

– Det handlar inte om att skrika efter mer pengar, det är systemet som måste ändras. Mer pengar till ett system som inte fungerar kommer inte att lösa skolans situation, säger hon. 

Sista veckan presenterar Sveriges Lärare Stockholm sina krav.

– Vi behöver tillbaka dit där det finns ett golv med rimliga förutsättningar som varken kommunala eller fristående skolor kan kringgå. Det handlar främst om regleringar, att vi behöver reglera klasstorlekar, undervisningsgrupper, planeringstid och undervisningstid, säger Hanna Garberg.

LÄS ÄVEN:

Här protesterar lärarna mot ”döden för svenska skolan”

Lärarnas larm: Så drabbas vi av nedskärningarna

Elins ilska drog igång lärarnas manifestation

Efter lärarnas protest: Kommunen stryker sparkrav