Här protesterar lärarna mot ”döden för svenska skolan”

Med plakaten ”Döden för svenska skolan” protesterade Sveriges Lärare i Göteborg på torsdagen. Foton: Ylva Ljung, Nicole El Aaraj, Terje Adkins

Under rubrikerna ”Vi mår inte bra” och ”Döden för svenska skolan” protesterade Sveriges Lärare mot nedskärningarna i Göteborgs skolor.
Inne i Börshuset klubbade kommunfullmäktige en budget som innebär fortsatt kris för skolan.
– Anmälningar om arbetsmiljön har ökat med över hundra procent de senaste veckorna, säger Cecilia Warnholtz, ordförande för Sveriges Lärare i Göteborgs stad.

60 miljoner kronor fattas i Göteborgs kommunala grundskolor. Även förskolor och gymnasieskolor tvingas spara.

– Våra medlemmar märker redan av besparingarna och oroar sig för att det kommer att bli ännu värre, säger Cecilia Warnholtz.

Strax före nio på torsdagsmorgonen samlades hon och ett 50-tal fackliga företrädare för Sveriges Lärare i Göteborg för en manifestation på Gustaf Adolfs torg. På plats framför Börshuset där kommunfullmäktige hade sitt budgetsammanträde fanns också ett 30-tal medlemmar i ett föräldranätverk.

Sveriges Lärares manifestation på Gustaf Adolfs torg mot nedskärningarna i Göteborg. Foton: Ylva Ljung, Nicole El Aaraj, Terje Adkins

– Manifestationen gäller alla skolformer, även förskola, gymnasium och komvux. Vi har en gymnasieförvaltning som varit underfinansierad i många år. De drabbas i nuläget inte av lika skarpa besparingar som grundskolan, men har sedan tidigare en dålig ekonomi, säger Cecilia Warnholtz.

”Fick ett gott stöd”

Flera politiker stannade till en stund på väg in till mötet. De fick också med sig varsitt exemplar av Sveriges Lärares rapport ”Döden för svenska skolan”, som beskriver lärarnas syn på nedskärningar och deras konsekvenser.

– Vi fick ett gott stöd och flera av politikerna sa att de tyckte att det kändes bra att vi var där. De uttrycker en frustration på samma sätt som vi gör, men vi tycker att de tar för lite ansvar, säger Cecilia Warnholtz.

Cecilia Warnholtz, ordförande för Sveriges Lärare i Göteborg lämnar över rapporten ”Döden för svenska skolan” till politikern Jessica Blixt (D). Foton: Ylva Ljung, Nicole El Aaraj, Terje Adkins

Innehållet i budgeten är hon däremot mycket missnöjd med. Den styrande trojkan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anger tonen tidigt i sitt budgetförslag: ”I årets budget finns inga stora ekonomiska satsningar.”

– Vi har redan tvingats anpassa verksamheterna och det råder rekryteringsstopp i grundskolan. Skolorna får inte ta in vikarier vi lärare får gå in och täcka upp för varandra. Men den styrande koalitionen säger att det ändå inte kommer räcka och att det behövs mer neddragningar trots att man försöker skjuta till pengar, säger Cecilia Warnholtz.

”Alarmerande siffror”

Hon ger exempel på hur den svaga ekonomin drabbar skolområdet. De skolor som tidigare jobbat med tvålärarsystem får sluta med det. Kringpersonal tas bort.

– När man drar in på elevassistenter får undervisande lärare hålla koll på hur till exempel diabeteselever mår under dagen – samtidigt som de ska ha koll på alla andra elever.

Lärarna protesterade mot nedskärningarna i Göteborg. Foton: Ylva Ljung, Nicole El Aaraj, Terje Adkins

Under två veckor har Sveriges Lärare i Göteborg drivit en kampanj där medlemmarna uppmanats att vara extra noga med att göra arbetsmiljöanmälningar om de mår dåligt.

– Vi har inte hunnit sammanställa materialet men det handlar om alarmerande siffror. Anmälningar har ökat med över hundra procent.

Kan du ge exempel på vad medlemmarna rapporterar?

– Lärare hinner inte ta rast eftersom de åläggs att vikariera för kollegor. Många sover dåligt och visar olika stressymptom, det finns de som gråter på jobbet. Vi ser också en ökad risk att man blir osams i arbetslag för att man är så trött och stressad. Hot och våld ökar när det är färre vuxna i skolan, det drabbar också våra medlemmar, säger Cecilia Warnholtz.

LÄS MER:

5 500 föräldrar på lärarnas sida i protest mot nedskärningar

Ministern efter förskolans protestbrev: Nej till lärarnas krav

Eldsjälen bakom protesterna i Göteborg: Kändes självklart

Kritiken: ”Politikerna har mörkat om nedskärningar”