5 500 föräldrar på lärarnas sida i protest mot nedskärningar

Anna Johansen överlämnar 5 500 föräldrars underskrifter mot nedskärningarna i Göteborg till kommunstyrelsens ordförande Johan Attenius (S). Foto: Privat/Lars Fridén

De har inget officiellt namn för sitt nätverk – men 5 500 föräldrar har skrivit under och överlämnat en protest mot nedskärningarna i Göteborgs skolor – för barnen och för lärarna.
– Vi ser hur lärarna kämpar, säger Anna Johansen, en av initiativtagarna.

Under hashtaggen ”satsa på skolan” har Anna Johansen och andra föräldrar från hela Göteborg skrivit en debattartikel i GP mot nedskärningarna. När ytterligare hårda besparingar på grundskolan klubbades lämnade föräldranätverket över en protestlista till kommunstyrelsens ordförande, Jonas Attenius (S). 

På listan finns 5 500 underskrifter.

Själv har Anna Johansen två barn, ett på låg- och ett på mellanstadiet.
Men hon säger att problemen märks över hela Göteborg.

”Vill pressa politikerna”

– Vi vill pressa alla politiker i kommunfullmäktige att samarbeta och se över sina prioriteringar, då grundskolan redan idag har svårigheter att uppfylla skollagen och arbetsmiljölagen och nedskärningarna kommer att göra det värre.

Anna Johansen reagerade på besparingskravet från innan sommaren, där det beslutades att 500 tjänster skulle bort från grundskolan.

– Vi är en stor kommun med en enda förvaltning för grundskolan, men många skolor. Att de skulle dra in 500 tjänster blev abstrakt. Vad betyder det på vår skola?, säger hon.

Och tog kontakt med andra föräldrar, som tog kontakt med ytterligare andra.

– En hel del skolor säger upp vuxna som har kringtjänster. När trygghetsvärdarna förvinner ökar otryggheten, det skapar konflikter mellan barnen och det blir en ohållbar studiesituation, säger Anna Johansen.

Protesterar med Sveriges Lärare

Det finns planer på en Facebook-grupp för engagerade föräldrar.

– Förskolan och skolan kan förebygga att unga hamnar snett. Elevassistenter, stödlärare och trygghetsvärdar kan bygga bra relationer mellan barn och vuxna – när socialtjänsten kopplas in kan det redan vara för sent, säger Anna Johansen.

Bland underskrifterna finns även lärare i kommunen, som är oroliga för utbildningen och för sina barn.

– Vi vill att alla ska få tillgång till en jämlik och bra skola, säger Anna Johansen.
Föräldranätverket planerar att protestera sida vid sida med  Sveriges Lärare den 9 november, när kommunfullmäktige ska behandla budgeten för 2024.

Efter lärarnas protest: Kommunen stryker sparkrav

Protesterna växer över hela landet: ”Vi måste säga ifrån”

Protesterna växer efter nedskärningar på 200 miljoner

Tusentals lärare i protest – ”Står inför en katastrof”

Här protesterar 1100 lärare mot nedskärningar