Skolverket: Då är utlandsägda skolor en risk

En bild av Lars Thornberg och ett klassrum
Foto: Skolverket

Lars Thornberg, Skolverket, säger att det utländska ägandet i svensk skola är svårt att kartlägga – och att det innebär risker.

Utländska ägare är i majoritet i de två största friskolekoncernerna i Sverige, Academedia och Internationella engelska skolan. Det framgår i en ny rapport från Skolverket.
Som också varnar för att komplexa ägarstrukturer i utländska bolag kan innebära en säkerhetsrisk.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tidigare varnat för säkerhetsrisker med utländska ägare på svensk skolmarknad.

I nya rapporten ”Enskilda huvudmän i grund- och gymnasieskolan” konstaterar Skolverket att det är svårt att skaffa en bild av ägandet inom de stora koncernerna:

”En enskild huvudman kan vara majoritetsägd av ett annat bolag, som i sin tur är majoritetsägt av ytterligare ett. Flera sådana led kan förekomma, ända upp till det bolag som är registrerat som moderbolag för hela koncernen”.

Och:

”En aspekt som framstår som särskilt viktig att följa framåt är det utländska ägandet inom friskolesektorn där Skolverket kan se att det finns risker utifrån ett säkerhets- och beredskapsperspektiv.”

– Vi varnar för att det är svårt att ta reda på vem som egentligen äger skolkoncernerna, och att det finns en risk med det, säger Lars Thornberg, enhetschef på Skolverkets analysavdelning.

Så ökar andelen elever i friskola

I rapporten visar Skolverket hur andelen elever i fristående skolor ökar.

Det var tio år sedan senaste översikten, så vi tyckte det var viktigt att få en uppdaterad bild av hur det ser ut idag, säger Lars Thornberg.

Sedan 2013/14 har andelen elever i fristående grundskola ökat från 14 till 16 procent. Under samma period har gymnasieeleverna i fristående skola ökat från 26 procent till 31.

Totalt driver 1000 huvudmän grund- och gymnasieskolor. 290 är kommunala och 750 fristående.

186 kommuner som har fristående grundskolor och 97 kommuner som har fristående gymnasieskolor.

Närmare 100 kommuner i Sverige har inte någon fristående grund- eller gymnasieskola allas.

Gemensamma dragen

Skolverkets rapport visar flera gemensamma drag:

  • De flesta friskolor är små.
  • Majoriteten är aktiebolag.
  • Högst andel fristående grundskolor finns i storstadskommuner och deras närområde.
  • Andelen friskolor är högre i områden med goda ekonomiska förutsättningar.

I områden med stora socioekonomiska utmaningar är andelen fristående grundskolor 14 procent, i de med mycket goda ekonomiska förutsättningar är en femtedel fristående.

I områden med stora socioekonomiska utmaningar är andelen fristående gymnasieskolor en femtedel, men i områden med goda förutsättningar är en majoritet, 53 procent, av skolorna friskolor.

Sveriges fjärde största huvudman

Den största enskilda aktören inom grundskolan är Internationella engelska skolan, IES. Sett till antal elever är koncernen Sveriges fjärde största huvudman efter Stockholm, Göteborg och Malmö.

Fem största privata huvudmännen i grundskolan

Inom gymnasieskolan är Thorengruppen AB störst. Vi Lärare har nyligen rapporterat om hur Skolinspektionen granskar bolaget efter vad de kallar ett ”bristmönster”.

Fem största huvudmännen i privat gymnasieskola

Skolverket konstaterar också att SCB:s prognos om minskande barnkullar kan få effekter på friskolornas etableringsmönster, samt att minskningen i ansökningar om att starta friskola kan innebära att marknaden börjar mättas.

LÄS ÄVEN: 

Skolinspektionen om Thorengruppen: ”Ser bristmönster”

Thorengruppen i stor prövning – riskerar tillståndet