Skolinspektionen om Thorengruppen: ”Ser bristmönster”

Helen Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen talar om ett ”bristmönster” på Thorengruppens skolor.

Skolinspektionen fortsätter den granskning som ytterst kan innebära att Thorengruppen AB förlorar sin rätt att driva utbildning.
Detta trots att bolaget sålt sina aktier och bytt ut styrelsen.

I ett pressmeddelande meddelar Thorengruppen under tisdagen att styrelsen säljer sina aktier till Johan Nylén och Petter Samlin, som äger bolaget tillsammans med styrelsen. Grundaren Raja Thorén står inte kvar som ägare.

Samtidigt har företaget och vd Ester Alavei ersatt styrelsen.

Men Skolinspektionen fortsätter sin ägar- och ledningsprövning av Thorengruppen AB, en av Sveriges största skolkoncerner med 15 000 elever och 1 800 anställda.

– Det är nya omständigheter och vi måste titta på de nya ägarna insikter, kunskaper, lämplighet och lämplighet. Men ärendet fortsätter, vi tittar på de fysiska personerna och bolaget, den juridiska personen, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen, till Vi Lärare.

Samtidigt pågår 16 granskningar av enskilda skolor inom koncernen.

Bland annat har Skolinspektionen förelagt om vite på totalt 8 miljoner kronor för Thoren Framtid i Ronneby och Tekniska gymnasiet i Helsingborg.

– Om man tittar på alla de pågående ärenden vi har och dem vi tidigare haft har det varit bekymmersamt, men hur vi bedömer ägare och ledning nu, det kan jag ännu inte värdera, säger Helén Ängmo.

Så brister skolorna

Men hon talar om ett ”bristmönster” på bolagets skolor.

– Skolorna har rättat bristen, åtgärdat den och sen kan den återkomma på en annan skola eller samma skola ett par år efteråt, säger hon.

Hur kan det få gå så lång tid innan något händer?

– Jag skulle vilja säga att vi har bedrivit tillsyn långt tillbaka i tiden, vi har ärenden från 2010 och framåt. Det var brister även då men tidigare såg lagstiftningen ut så att när huvudmannen rättat en brist så fanns det ingen möjlighet för oss att gå vidare. Och då har det blivit ett mönster, säger Helén Ängmo.

Sedan 2022 finns tvåårsregeln, som ger Skolinspektionen rätt att återkalla ett tillstånd att bedriva skola om bristen återkommer under en tvåårsperiod efter inspektion.

Bolagen inom Thorengruppen

Koncernen driver Thoren business school, Tekniska gymnasiet, Yrkesgymnasiet, Thoren framtid och Astar, totalt fyra förskolor, tio grundskolor, 27 gymnasieskolor och SFI- och vuxenutbildning på ett femtiotal orter.

– Får eleverna inte rätt utbildning fortsätter vi att driva på, det är vår roll, säger Helén Ängmo.

Köpesumman är inte offentlig, enligt vd Ester Alavei, som avböjer en intervju med Vi Lärare innan Skolinspektionen är färdig med sin ägar- och ledningsprövning.

”Skolinspektionen har kommit med tydlig kritik mot vissa av våra skolor, kritik som vi tar på största allvar och vi ser att ett nytt ledarskap med en kvalificerad styrelse och ny vd är de första stegen för att säkerställa en kvalitativ utbildning. Vi hoppas såklart att även Skolinspektionen ska se detta och godkänna de nya ägarna.”

Och:

”Det är alltid allvarligt om elever inte får den undervisning de har rätt till och vi vill såklart säkerställa att misstag som begåtts tidigare inte upprepas”.

Detta är Thorengruppens nya styrelse

Vd: Ester Alavi, tidigare utbildningsdirektör i Norrköpings kommun och chef för bildningsförvaltningen i Trelleborg.

Ordförande: Fredrik Geijer, tidigare kommunchef i Trelleborg och Halmstad.

Ledamöter:

Sofia Henderup, utbildningschef Vellinge.

Tage Nordkvist, utbildningskonsult, tidigare KK-stiftelsen (forskningsstiftelse finansierad av de tidigare löntagarfonderna).

Nils-Olof Ekolm, medgrundare till Solidar Group.

 

LÄS ÄVEN:

Thorengruppen i stor prövning – riskerar tillståndet
Rekordböter för Thorenskola – kan krävas på fyra miljoner
Nya böter för Thorenskola – kan krävas på 4 miljoner