Nya böter för Thorenskola – kan krävas på 4 miljoner

Thoren framtid i Ronneby visade på allvarliga brister enligt Skolinspektionen.

Skolinspektionen hotar med rekordböter för brister på Tekniska gymnasiet i Helsingborg. Nu befinner sig ytterligare en av koncernens skolor i skottlinjen.
Allvarliga brister på Thoren framtid i Ronneby kan komma att leda till krav på ytterligare fyra miljoner kronor i böter.

Elever som stör lektionerna, kallar varandra rasistiska ord, hånar andra elever för sin tro.

Hån och hot på språk som lärarna inte pratar, och inte uppfattar.

Elever som inte vågar berätta för vuxna vad som händer, av rädsla för att bli straffade.

Klassrum där elever stör, pratar, tjafsar med lärare och lärare som uppger att de tvingas använda undervisningstid till att hantera konflikter.

Återkommande slagsmål, som filmas och läggs ut i sociala media.

Ordningsregler som varken personal eller elever följer.

Elever som stör återkommande utan att rektor gör någon utredning.

Men också brister i undervisningen

Saknas: 50 timmar matte

Högstadieelever som inte får den matteundervisning de har rätt till, 350 timmar i stället för 400.

Undervisning som sköts av obehöriga, utan att skolan aktivt söker behöriga lärare.
Elever som går flera terminer med F och streck i betyg – utan ordentliga åtgärder och som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet.

Det är läget på Thoren framtid i Ronneby, enligt Skolinspektionen.

Därför kan Thorengruppen tvingas betala ytterligare fyra miljoner kronor, samma bötessumma som gäller Tekniska gymnasiet i Helsingborg – och de högsta böterna i Skolinspektionens historia hittills.

Skolinspektionen har tidigare sagt till Sydsvenskan att det höga beloppet beror på att det ska ”kännas för dem” och att Thorengruppen inte alltid rättat brister på sina skolor.

– Det är det högsta vitet jag känner till, jag tror inte vi har lagt något högre när det gäller en enskild skolenhet, säger Joakim Blomberg, enhetschef på Skolinspektionen, till tidningen.

Vi Lärare söker Thorengruppen.

Skolinspektionens kritik mot Thorengruppens skola

  • Allvarliga brister i särskilt stöd: Skolan brister i att uppmärksamma och åtgärda elever med behov av särskilt stöd.
  • Lärare uppger att de rapporterar att extra anpassningar inte räcker, men att elever ändå inte får särskilt stöd. Detta trots att betygskatalogen visar att flera elever fått F i betyg flera terminer i rad.
  • Skolan brister i arbetsmiljö och arbete med trygghet och studiero, ”vilket försvårar elevernas kunskapsutveckling”, enligt Skolinspektionen.
  • Skolan brister i att utreda och åtgärda elevfrånvaro, trots att det enligt rektorns uppgifter till finns fem elever i varje klass med omfattande frånvaro.
  • Skolan använder obehöriga lärare utan att uppfylla kraven för undantag.
  • Eleverna på högstadiet får inte den undervisningstid de har rätt till i matematik.
  • Skolan brister när det gäller språkval.
  • Skolan brister i mottagandet av nyanlända elever på högstadiet.
  • Thoren framtid i Ronneby har fram till 27 september 2024 på sig att komma till rätta med bristerna, annars kan Skolinspektionen ansöka till Förvaltningsrätten om böter.

Källa: Skolinspektionen.

LÄS ÄVEN: 

Rekordböter för Thorenskola – kan krävas på fyra miljoner

Thoren-ägaren: Kritiken är befogad – vi har misslyckats

Thoren-vd:n efter kritiken: Vi satsar 85 miljoner