Rekordböter för Thorenskola – kan krävas på fyra miljoner

Ytterligare en Thorenskola hotas med böter – högsta någonsin.

Fyra miljoner kronor. Det är hotet från Skolinspektionen mot Tekniska gymnasiet i Helsingborg, tidigare Thoren Innovation School.
Vitet är det högsta Skolinspektionen någonsin hotat med, skriver Sydsvenskan.

Brister i särskilt stöd är den främsta anledning till att Thorenskolan nu hotas med rekordböter på fyra miljoner.

– Det är det högsta vitet jag känner till, jag tror inte vi har lagt något högre när det gäller en enskild skolenhet, säger Joakim Blomberg, enhetschef på Skolinspektionen, till Sydsvenskan.

Som också skriver att det inte innebär att skolan har de största bristerna någonsin, utan att det är relaterat till att den ingår i en av Sveriges största skolkoncerner.

Återkallat tillstånd

Tidigare har Thoren Innovation School i Malmö fått delar av tillståndet återkallat efter långvariga och allvarliga brister.

– Vite är ett påtryckningsmedel och vi har tittat på koncernens ekonomi. Det ska vara ett rejält påtryckningsmedel. Att vi höjer är för att vi ser att Thoren inte alltid rättar till bristerna. Så vi höjer beloppet för att det ska kännas för dem, säger Joakim Blomberg, till tidningen.

Bristerna – så många underkända

Skolinspektionen slår ner på att det vid förra läsårets slut inte fanns en enda anmälan om behov av särskilt stöd, trots att ett tjugotal elever fått underkänt i en betydande del av sina kurser, skriver Sydsvenskan.

Det råder oklarheter om hur anmälan ska göras, och vem som ska anmäla till rektorn.

Även i de fall då rektor får anmälan görs ingen utredning.

Lärarna uppger att de ändå får tillbaka ansvaret med fler extra anpassningar som följd, enligt tidningen.

Skolinspektionen konstaterar att bristerna är ”allvarliga och omfattande”.
Skolan brister också i rutinerna kring anmälningar om kränkningar, som lämnas utan åtgärd.

LÄS ÄVEN: 

Thoren-ägaren: Kritiken är befogad – vi har misslyckats

Efter granskning: Hotar stänga Thorenskolan

73 underkända elever slapp F – fick ny chans

Allvarliga brister i NO-sal upptäcktes vid granskning