Varför gör ni i facket inte mer? När ska ­Sveriges Lärare leverera det som jag betalar för?
Frågor som de här visar att insikten om vad ett fackförbund är måste återvinnas, skriver Sveriges Lärares nyvalda förbundsordförande i sin första ledare.

Sveriges Lärares kongress har valt en grundskollärare från Västerbotten till ny förbundsordförande. Det vill säga mig. I och med kongressen är den ett och ett halvt år långa övergångsperioden för det nya förbundet slut. Bladet är vänt, en ny tid kräver nya tag!

På lite sikt är jag helt övertygad om att vårt unga förbund kommer att bidra till att på ett avgörande sätt förbättra yrkesvardagen för oss medlemmar. De stora segrarna kommer inte att vinnas i ett enda slag, i en enda avtalsrörelse, eller med ett eller ett par riksdagsbeslut. Nyckeln till fackliga segrar ligger i att vi uthålligt håller ihop och arbetar målmedvetet tillsammans.

Och det fanns mycket kraft och en vitaliserande vi-känsla på den kongress vi nyss lagt bakom oss. Ändå är det en sak som gnager i mig och som har gjort det ett tag.

Nämligen att många ser på fackförbund som något annat än vad de är. Inte sällan ses de lite som ett bolag där man som kund köper en tjänst. Varför fixar inte ni i facket högre löner? Vad får jag för medlemsavgiften egentligen? Facket lika med dem där borta. Eller där uppe. I vart fall någon annan.

Sveriges Lärare är inte ett företag och medlemmarna är inte kunder.

Men jag har inte valts till vd i Sveriges Lärare AB. Sveriges Lärare är inte ett företag och medlemmarna är inte kunder. Att vara medlem, det hör man på själva ordet, det innebär någon som är med. Att ingå. En medlem kan så klart vara kritisk. Kritik kan också vara uttryck för engagemang. Bra! Det är inte där skon klämmer för mig. Det är rolltagningen som inte stämmer. Det är du, jag och alla vi tillsammans som är facket.

På samma sätt som skolan marknadiserats och kundorienterats, så verkar känslan för den fackliga rörelsens själ ha eroderat. I ett samhällsklimat som präglas av individualisering, polarisering och trollkonster så är det kanske inget att förvånas över. Men det bekymrar mig.

Vi kan agera och göra skillnad

Som nyvald förbundsordförande vill jag vara en del av att återvinna en stark lärarfacklig tillhörighet, solidaritet och delaktighet. På samma sätt som vi ska verka för att pressa tillbaka marknadstänkandet i skola och utbildning, så behöver vi få fler att omfamna den ideella lärarfackliga grundtanken.

Gå på möten, gör din röst hörd, ställ upp till ett fackligt förtroendeuppdrag. Varför? För att du och jag ingår i lärarkåren och känner ett ansvar för vårt yrke och för varandra. Du och jag plus alla våra kollegor bildar ett ”vi” som kan agera och göra skillnad.

Medborgare som engagerar sig skapar delaktighet och fyller demokratin med innehåll och mening. Medlemsavgiften till Sveriges Lärare är inte betalning för en tjänst som ska tillhandhållas. Ett fackförbund är en rörelse som bygger på alla medlemmars medverkan, driv och engagemang. Vårt fackförbund bär vi tillsammans. Sveriges Lärare – det är aldrig någon annan. Det är vi. 

JUST NU

  • Tummen upp: Sveriges Lärares kongress har tydliga beslut om vägen framåt. Medlemsdemokrati på riktigt.
  • Tummen ner: Var fjärde kommun går med underskott i år, men fyra av tio kommuner har haft överskott de senaste tio åren. Dags att staten tar ansvar för likvärdigheten.

Ledare i Vi Lärare #4 2024

LÄS MER:

Hon är ny ordförande för Sveriges Lärare

Anna Olskog i sitt första tal: ”Bladet är vänt”