Skolinspektionen stänger ytterligare Thorenskola

Ett tomt klassrum och Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen
Foto: Skolinspektionen/Adobe Stock

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo har fattat beslutet om att lägga ner Thoren Business School i Växjö. Bilden på klassrummet är en genrebild.

Skolinspektionen återkallar tillstånd för ytterligare en av Thorengruppens skolor.

Thorengruppen befinner sig i blåsväder.

Skolinspektionen har haft återkommande kritik om brister på flera skolor, men genomför också en stor ägar- och ledningsprövning av koncernen.

Den initierades innan Raja Thoren sålde aktierna och en ny styrelse tillsattes.

Generaldirektören Helén Ängmo har tidigare kallat det ett ”bristmönster”.

Nu återkallar Skolinspektionen tillståndet för Thoren Business School i Växjö att driva gymnasieskola.

Därför stänger skolan tidigare

Skolan har visserligen beslutat om nedläggning efter läsåret 2024/25.

”Beslutet grundades i att skolan haft för få sökande för att upprätthålla en stabil verksamhet med hög kvalitet”, skriver vd för Thorengruppen Ester Alavei i ett mejlsvar till Vi Lärare.

Men Skolinspektionen anser att bristerna är så omfattande att eleverna inte bör slutföra sina studier på skolan. Därför gäller beslutet redan från 1 juli 2024.

”En påskyndad nedstängning som vi beklagar, då vi ser att en mer ordnad avveckling per juni 2025 hade varit det bästa alternativet för många elever och för personalen”, skriver Ester Alavei.

På skolan går elever inom samhällsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.

Skolan hade under 2023 krav på sig att rätta brister som gäller undervisningstid, särskilt stöd, arbetsplatsförlagt lärande på högskoleförberedande program samt undervisning i de naturvetenskapliga ämnena kemi och biologi.

Brister som Skolinspektionen anser så allvarliga att de hotade med böter på en miljon kronor.

Bristerna som kvarstår

Under 2023 och 2024 granskade Skolinspektionen hur väl huvudmannen lyckats avhjälpa bristerna – och konstaterar att flera brister kvarstår.

De gäller bland annat elevernas tillgång till särskilt stöd.

Men också att det fortsatt råder brister inom den naturvetenskapliga utbildningen.

Eleverna har vid enstaka tillfällen genomfört praktiska moment, som laborationer i kemi och biologi, undervisning som enligt Skolinspektionen är ”centrala moment i utbildningen”.

Får inte sina timmar

Eleverna får heller inte de timmar de har rätt till, trots att huvudmannen lovat kompensera för utebliven undervisning under tidigare läsår.

Under 2023/2024 har skolan fortsatt misslyckats med att säkerställa att undervisningen schemalagts och genomförts.

Ett stickprov som Skolinspektionen genomfört visar till exempel att eleverna i årskurs 2 på försäljnings- och serviceprogrammet sammanlagt 83 timmar färre än den beslutade tiden, eleverna i årskurs 3 på samhällsprogrammet 20 timmar färre.

Huvudmannen svarar bland annat att det förekommit schemakrockar som nu åtgärdats, samt att mer undervisning schemalagts. 

Skolinspektionen skriver dock att schemaläggningen under pågående läsår kommer att innebära att eleverna inte får de timmar de har rätt till:

”Att eleverna går miste om undervisningstimmar i en kurs inverkar negativt på elevernas möjligheter att tillägna sig goda kunskaper i kursen och att nå målen för  utbildningen. Att undervisning genomförs enligt beslutade undervisningstimmar i en kurs är också en förutsättning för att lärare ska kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning”.

Riskerar gymnasieexamen

Underlaget som Skolinspektionen tagit del av visar också att 30 av eleverna i årskurs 2 och 3 på skolan riskerar att inte nå gymnasieexamen.

”Bristerna är allvarliga och det är anmärkningsvärt att nya likartade brister uppstår” skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Vd Ester Alavei:

”Från TBS och ThorenGruppen sida förbereder vi oss nu på att, tillsammans med Skolinspektionen och Växjö kommun, ge våra elever så goda förutsättningar som möjligt att få en bra överlämning till mottagande skolor så att deras fortsatta skolgång blir bästa möjliga”.

LÄS ÄVEN:

Nu inleds samtal om viktiga frågorna: ”Vill ha snabbt besked”

Thoren-ägaren: Kritiken är befogad – vi har misslyckats

Rekordböter för Thorenskola – kan krävas på fyra miljoner