Thorengruppen i stor prövning – riskerar tillståndet

Thorengruppens tillstånd riskerar att återkallas – Skolinspektionen har inlett en ägar- och ledningsprövning av skolkoncernen. Foto: Bildbyrån

Allvarliga brister under längre tid har fått Skolinspektionen att inleda en ägar- och ledningsprövning av Thorengruppen, som driver ett fyrtiotal skolor både på grund- och gymnasienivå.
Det kan innebära att koncernen förlorar sitt tillstånd att driva utbildning.

Skolinspektionen har inlett en granskning, så kallad ägar- och ledningsprövning, av Thorengruppen.

Detta utöver den ägar- och ledningsprövning som sker automatiskt i och med att koncernen bytt vd och ledningsgrupp,

Då kan tillståndet återkallas

– Den ägar- och ledningsprövning som vi inledde den 19 mars av Thoréngruppen AB är en separat utredning föranledd av att koncernens haft många och allvarliga brister i sin verksamheter under en längre tid.

Joakim Blomberg.

– Vi gör detta för att bedöma och se om Thoréngruppen AB och dess företrädare är lämpliga att driva skola och om de har de förutsättningar som krävs för att vara en välfungerande huvudman, säger Joakim Blomberg, enhetschef på Skolinspektionen.

Visar granskningen att koncernen saknar ekonomiska medel eller att vd och ledningsgrupp inte är lämpliga att driva undervisning, kan koncernens tillstånd återkallas. 

Beslutet att återkalla ett tillstånd att driva skola avgörs från fall till fall, och grundar sig på många olika faktorer.

– Tidsaspekten – hur länge bristerna har funnits, frekvens, bristernas natur, återkommande brister. De delarna väger vi in när vi gör en ägar- och ledningsprövning, säger Joakim Blomberg.

Har ökat tillsynen

Koncernen driver Thoren business school, Tekniska gymnasiet, Yrkesgymnasiet, Thoren framtid och Astar, totalt fyra förskolor, tio grundskolor, 27 gymnasieskolor och SFI- och vuxenutbildning på ett femtiotal orter.

Totalt går omkring 15 000 elever i en Thorenskola.

Nyligen annonserade Skolinspektionen att Tekniska gymnasiet i Helsingborg och Thoren framtid i Ronneby riskerar böter på fyra miljoner kronor vardera, på grund av brister i skolverksamheten.

– Vi har ökat frekvensen på tillsynen av deras enheter, efter signaler om undervisningstid och att eleverna inte får den undervisning de har rätt till, att de inte får praktikplatser – det förekommer att elever inte har fått någon arbetsplatsförlagt lärande överhuvudtaget, säger Joakim Blomberg, enhetschef på Skolinspektionen.

Därför riskeras rekordböter

Böterna är de högsta någonsin för enskilda enheter i Skolinspektionens historia.

– Vi måste öka trycket helt enkelt, uppenbarligen har bristerna fortsatt. Summan är inte kopplad till allvarligheten i bristerna, utan det är generellt att de har haft många brister under lång tid. Syftet är inte att det ska betalas ut utan syftet är ett påtryckningsmedel, säger Joakim Blomberg.

Detta är Thorengruppens skolor

  • Totalt driver Thorengruppen 27 gymnasieskolor, under namnen Thoren Business School, Tekniska gymnasiet och Yrkesgymnasiet,
  • Under Thoren framtid driver koncernen 10 grundskolor och 4 förskolor.
  • Astar arrangerar vuxenutbildning och Svenska för invandrare på ett femtiotal orter.
  • Skolorna har 15 000 elever och 1 800 medarbetare.

Källa: Thorengruppen, Dagens Nyheter.

Skolinspektionen har tidigare dragit in tillståndet för Thorengruppen att driva Thoren business school i Solna, och förvaltningsrätten i Stockholm valde Skolinspektionens linje.

Risker för studiemisslyckanden

– Det har vid skolan förekommit upprepade brister som har medfört ökade risker för studiemisslyckanden och studieavbrott. Eftersom bolaget vid upprepade tillfällen har visat att det inte har förutsättningar att följa gällande regelverk har det funnits skäl att återkalla bolagets godkännande som huvudman för skolan, säger rättens ordförande lagmannen Eva-Lotta Hedin, i ett pressmeddelande.

Men när Skolinspektionens beslut fattas är inte bestämt.

– När det är klart får tiden utvisa, säger Joakim Blomberg.

Thorengruppen kommenterar beslutet via sin kommunikationsansvariga:

”Att Skolinspektionen genomför ägar- och ledningsprövning är en del i myndighetens uppdrag. Myndighetens arbete är mycket viktigt för oss som ett led i vårt fortsatta kvalitetsarbete”.

 

LÄS ÄVEN:

Rekordböter för Thorenskola – kan krävas på fyra miljoner

Nya böter för Thorenskola – kan krävas på 4 miljoner

Thoren-ägaren: Kritiken är befogad – vi har misslyckats

Lägre löner på friskolan: ”Gäller att driva på i de fackliga frågorna”

Efter granskning: Hotar stänga Thorenskolan