Lägre löner på friskolan: ”Gäller att driva på i de fackliga frågorna”

Helena Sjöberg är föreningsombud för Lärarnas Riksförbund inom Thoréngruppen.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Efter flera år återuppstartades häromåret LR-föreningen inom Thoréngruppen.

– I höstas deltog vi i vår första lönerevision som LR--förening. Även om det finns delar inom koncernen där löneläget ser bättre ut, ligger vi som helhet för lågt. Även lönestrukturen i företaget behöver ses över, säger Helena Sjöberg som undervisar i företagsekonomi, juridik och entreprenörskap vid Thorén Business School i Uppsala.

– Vi vill framför allt att personer som arbetat länge i koncernen och som gör ett bra jobb ska premieras.

Under de senaste åren har Thorén-gruppen uppvisat goda ekonomiska resultat. Åren 2016–2020, till exempel, var det sammanlagda rörelseresultatet drygt 400 miljoner kronor (ebit).

– En förklaring till vårt löneläge kan vara att det interna fackliga arbetet i Thorén-gruppen under en period inte varit speciellt bra. Det gäller att systematiskt arbeta med dessa frågor och driva på, vilket vi nu gör, säger Helena Sjöberg.

En annat viktigt område är lärarnas arbetsbelastning.

– Vi behöver bland annat vara noga med att tjänstefördelningarna verkligen förhandlas inför varje termin och att lärarna har en rimlig arbetsbörda. Det gäller mängden undervisning så klart, men också andra arbetsuppgifter och att se till att det är tillräckligt med tid mellan lektionerna.

– Sedan 1 januari 2020 har vi ett samverkansavtal mellan arbetsgivare och fack inom Thorén-gruppen. Det fungerar bra på en del enheter och mindre bra på andra. Nu gäller det att få i gång samverkan på alla våra enheter och skaffa bra rutiner för exempelvis MBL förhandlingar.

Vad säger arbetsgivaren?

– Jag upplever att man på central nivå i allmänhet är positiv till att det finns fackliga företrädare inne i verksamheten, som känner till och jobbar i den. Däremot kan man på en lägre nivå ibland vara lite ovan vid att det är så.

Anders Nilsson.

Liknande erfarenhet har Anders Nilsson som undervisar i matematik (6–9) på Kunskapsskolan i Norrköping där han även är biträdande föreningsombud för LR. Därutöver arbetar han fackligt på central nivå med inriktning mot friskolor som inte ingår i någon koncern eller liknande.

– Det fackliga arbetet inom friskolesektorn har utvecklats enormt under de senaste åren, även inom Kunskapsskolan. När jag började var den allmänna bilden inom företaget att facket var något negativt. Så är det inte längre. I dag har vi i allmänhet ett bra samarbete med tydliga strukturer och processer.

Anders Nilsson lyfter fram lärarnas arbetsbelastning som en extra viktig facklig fråga.

– Det gäller att hitta en rimlig balans. Det behöver dessutom vara tydligt vad det är som ingår i en lärares arbetsuppgifter, vad som inte ingår och hur fördelningen mellan de olika delarna ser ut. Om en lärare exempelvis ska vara föräldraledig på deltid är det viktigt att det inte bara undervisningstiden som minskas, utan även handledaruppdrag och andra arbetsuppgifter.

– Jag önskar att det i det nya avtalet med Almega kommer att finnas med tydliga skrivningar om lärarnas arbetsbelastning.