Efter granskning: Hotar stänga Thorenskolan

Skolinspektionen granskade Thoren innovation school i Malmö eftersom myndigheten sett så många brister på andra skolor i koncernen.

Hot om vite på 800 000 kronor.
Risk att få stänga skolan om nya allvarliga brister kommer fram de närmaste två åren.
Det är åtgärderna efter Skolinspektionens granskning mot Thoren innovation school i Malmö.

Det är Dagens Nyheter som avslöjar att Skolinspektionen riktat in sig på Thorengruppens skolor.

– Det här är en huvudman med så mycket brister att vi intensifierar tillsynsåtgärderna, säger Joakim Blomberg vid Skolinspektionen till DN.

Det är första gången Skolinspektionen använder ”tvåårsregeln”, en åtgärd som kom 2022 och kan leda till att en skola stängs om brister inte åtgärdas inom 24 månader.

Ser allvarliga brister

Skolinspektionen granskade Thoren innovation school i Malmö eftersom myndigheten sett så många brister på andra skolor i koncernen.

– Men att de skulle vara så allvarliga kunde vi inte föreställa oss, säger Joakim Blomberg till DN.

Han är enhetschef vid Skolinspektionens tillsynsenhet, som konstaterar att det finns allvarliga brister i alla program på skolan.

– Det som är intressant i sammanhanget är att eleverna samtidigt får förhållandevis bra betyg, säger Joakim Blomberg.

Hot och sabotage

Arbetsmiljön får också allvarlig kritik i föreläggandet:

”Det är en otrygg miljö, stora ordningsstörningar förekommer och eleverna får inte förutsättningar att koncentrera sig på undervisningen”.

Joakim Blomberg poängterar att enskilda och grupper av elever har mer eller mindre en stark påverkan på hur det fungerar på skolan – och att det förekommer sabotage, vandaliseringar, hot mot personer.

”Lärare vågar inte alltid ingripa”

Skolinspektionen konstaterar att även om vissa lärare klarar att hålla ordning i sina klassrum, så är det svårt att upprätthålla ordningen när det inte fungerar utanför lektionssalen.

– Lärare vågar inte alltid ingripa, vilket lett till att vissa elever fått en maktposition, säger Joakim Blomberg till DN.

Vi Lärare har sökt Thorengruppen för en kommentar.