Nu inleds samtal om viktiga frågorna: ”Vill ha snabbt besked”

Foto: Johanna Säll/Bildbyrån

”Det är ett politiskt uppvaknade som ger oss och våra medlemmar hopp”, säger Robin Smith på Sveriges Lärare inför samtalen med regeringen.

Regeringen har kallat till sig Sveriges Lärare och SKR för att diskutera en reglering av lärarnas undervisningstid och tid till för- och efterarbete.
– Det här kan vara fröet till det paradigmskifte som vi efterfrågat länge, säger Robin Smith, förste vice ordförande för Sveriges Lärare.

Utbildningsdepartementet slår fast att ha ordentligt med tid att planera och följa upp sin undervisning är helt centralt för lärarnas möjligheter att bedriva en god undervisning.

”Frågan var viktig under avtalsförhandlingarna men togs tyvärr inte hela vägen in i mål”, skriver utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Regeringen avser därför att utreda en reglering av lärares undervisningstid och tid till för- och efterarbete.

– Det är ett politiskt uppvaknade som ger oss och våra medlemmar hopp, säger Robin Smith, förste vice ordförande för Sveriges Lärare.

”Sätter igång omedelbart”

Skolminister Lotta Edholm har bjudit in Sveriges Lärare och SKR för att lyssna in deras perspektiv och berätta om processen i Regeringskansliet.

– Jag hoppas att samtalen blir konstruktiva, säger Lotta Edholm.

Sveriges Lärare är entusiastiskt.

– Arbetet sätter igång omedelbart och vi ger oss in i diskussionerna med stor nyfikenhet och med höga förväntningar från våra medlemmar. Utredningar kan vara långdragna processer men vi vill ha besked snabbt för att orka och för att lärarna ska få tillbaka hoppet, säger Robin Smith.

Funnits motstånd

Att undervisningstid och tid till för- och efterarbete inte reglerades i avtalet tror Robin Smith hänger samman med en dubbel oro hos arbetsgivarna.

– Det har funnits ett motstånd till att reglera huvudmännen hårdare och kanske även en ekonomisk oro från arbetsgivarsidan, säger Robin Smith.

LÄS MER:

DOKUMENT: Så vill ministern förändra skolan