SKR: Så kan kommunernas pengar rädda lärarnas jobb

Annika Wallenskog, chefsekoniom på SKR reder ut vad som gäller för kommunernas hantering av RUR.

Hur funkar egentligen RUR? Och kan den rädda jobbet på lärare och förskollärare i en konjunktursvacka?
Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner, reder ut vad som gäller.

Vad är poängen med resultatutjämningsreserven, RUR?

– RUR ska bara användas för att komma upp till noll om en kommun eller region har underskott. Enda syftet med RUR är egentligen att inte behöva återställa underskott som en kommun eller region har.

– Det är egentligen bara en teknisk hänvisning till tidigare års överskott och inga pengar. RUR kan man alltså använda där inflationen skapat underskott förutsatt att kommunen tagit med den möjligheten i sitt regelverk.

Vilka kommuner kan använda RUR?

– Jag tror att de flesta kommuner som hade underskott och RUR 2023 eller riskerar den 2024 har riktlinjer som gör att de kan använda RUR.

”Kan tyckas märkligt”

Kravet på att kommunernas budget är i balans innebär att många lärare kan bli av med jobbet i en konjunktursvacka?

– Från SKR:s håll har vi flera gånger under senare år tryckt på hur balanskravets kortsiktighet ställer till problem för sektorn. Det är viktigt att kunna se ekonomin, kassaflödet och resultatnivåerna i ett mer långsiktigt perspektiv och få friheten att säkra en långsiktig hållbar ekonomi utan dagens stelbenta regelverk.

– I utredningen från 2021 föreslogs att kommuner och regioner skulle upprätta ett långsiktigt program för god hushållning. Det är en god intention som kan och bör tillämpas inom ramen för det regelverk vi nu har.

Varför är det inte så?

– En dröm hade varit att lagstiftaren hade tillåtit oss att hantera balanskravet inom ramen för ett sådant långsiktigt program. Men det förtroendet verkar riksdag och regering inte ha för sina partikamrater i kommunal sektor, vilket kan tyckas märkligt.

Ville ändra lagen

– SKR har länge haft synpunkter på att balanskravet skapar en kortsiktig styrning av kommunernas och regionernas ekonomi. SKR skrev också till regeringen hösten 2022 om att lagstiftningen borde ändras i skenet av den ekonomiska situation som vi såg var under uppseglande. Men inte heller detta föranledde regeringen att se över lagen. 

– Vi har nu den lagstiftning vi har och vi behöver förhålla oss till den. Oavsett vad som sägs i debatten.

Resultatutjämningsreserv (RUR) och kommunal budget

  • Kommunerna är skyldiga enligt lag att inte lägga en budget som går med förlust.
  • Undantag kan göras om "synnerliga skäl" föreligger.
  • Varje år ska bära sina egna kostnader. Överskott från ett år används inte för att finansiera verksamheter ett kommande år.
  • Under vissa förutsättningar tillåts kommunerna reservera delar av ett positivt resultat i en RUR, som kan användas för att kompensera för vikande inkomster eller stigande utgifter ett annat år.
  • Pengarna i RUR får bara användas om årets resultat i annat fall blir negativt.
  • Det är frivilligt för kommunerna att ha en RUR eller inte.

Av samtliga 290 kommuner har 226 avsatt pengar i en RUR. 223 kommuner beräknas gå med överskott 2023, 17 beräknas nå ett nollresultat och 48 stycken räknar med att gå med underskott.

Källa: SKR

 

 

LÄS MER:

Kommunerna har 50 miljarder – sparar ändå på skolan

Avskedar lärare – trots vinster och överskott

Kristins kommun har 1,2 miljarder – skolor hotas att stängas

Ändrade reglerna – räddade jobben för många lärare

Åsa Fahlén om miljarderna: ”Oerhört provocerande”