Ändrade reglerna – räddade jobben för många lärare

Therese Bergman är ordförande för Sveriges Lärare i Trelleborg.
Foto: Christian Örnberg

Therese Bergman är ordförande för Sveriges Lärare i Trelleborg: ”Vi har ett rätt bra samarbete med kommunen”, säger hon.

Trelleborg stod inför kraftiga neddragningar inom skolan.
Reserverna som fanns fick inte användas.
Då gjorde man det ändå.

Trelleborg: 375 miljoner i RUR

  • Förlust: Minus 23,6 miljoner.
  • Sparar: Inga lärarjobb hotas.

Situationen i Trelleborgs skolor ser ut som i de flesta andra kommuner just nu – väldigt ansträngd.

Men på ett sätt skiljer sig Trelleborg från många andra. Det finns en otvungen dialog mellan Sveriges Lärare och kommundirektörerna.

– Vi har ett rätt bra samarbete med kommunen. Det är ett lösningsorienterat klimat. Vi underminerar inte varandra, säger Therese Bergman, ordförande för Sveriges Lärare i Trelleborg.

Ett minskat elevunderlag innebar att 35 personer i skolan blev övertaliga. Ett dussin var medlemmar i Sveriges Lärare. Möten hölls där Therese Bergman förklarade vilka konsekvenserna skulle bli och de styrande lyssnade.

– Det löste sig. Alla erbjöds motsvarande tjänster i andra delar av kommunen, säger Therese Bergman.

Låsta av reglerna

Trelleborg hade 375 miljoner i sin RUR men de var låsta och fick inte användas på grund av reglerna som stipulerades när den skapades.

De flesta kommuner som använder sig av RUR har liknande regler. Pengarna får bara användas om skatteunderlaget viker och om kommunen går back.

Den senare regeln var inget problem för Trelleborg. Kommunen skulle gå back, men inte i första hand på grund av minskade skatteintäkter utan på grund av ökade kostnader till följd av inflationen.

Pensionskostnaderna förväntades öka kraftigt under två år för att sedan minska när inflationen gick ner. Något behövde göras.

”Vi jobbar för att alla legitimerade lärare ska få behålla jobbet”, säger Therese Bergman, ordförande för Sveriges Lärare i Trelleborg.
Foto: Christian Örnberg

”Vi jobbar för att alla legitimerade lärare ska få behålla jobbet”, säger Therese Bergman, ordförande för Sveriges Lärare i Trelleborg.

Finansministern Elisabeth Svantesson hade under hösten nämnt att det fanns möjligheter att åberopa ”synnerliga skäl” för att lösa problemet, men har senare tonat ned påståendet.

Många kommuner hävdade att hon hade fel och hänvisade till kommunlagen.

Ändrade sina riktlinjer

Men Trelleborg ansåg att inflationen var en ”extraordinär” händelse som skulle få långtgående konsekvenser om inget gjordes. Inte minst för skolan, som Therese Bergman förklarat.

Så de ändrade helt frankt sina riktlinjer om när RUR-pengarna fick användas. Underskott i budgeten till följd av hög inflation lades till.

– Det stämmer att kommunfullmäktige fattade beslut om ändrade riktlinjer kring disponering av RUR inför beslut om budget för 2024, säger Henrik Weimarsson, biträdande kommundirektör och ekonomidirektör i Trelleborg.

Överklagades – men genomfördes

Ändringen överklagades till förvaltningsrätten i det närmaste omedelbart men genomfördes ändå.

– Det var en hög inflation som bland annat innebar att pensionskostnaderna förväntades öka kraftigt under två år för att sedan minska när inflationen gick ner. För att kunna hantera situationen med målet att inte behöva skära ner kraftigt i verksamheternas budgetar för 2024 för att sedan kunna höja budgetarna igen året efter, beslutade kommunfullmäktige om att justera riktlinjerna så att även ett underskott till följd av den tillfälliga och extraordinära kostnadsökningen kunde täckas med RUR, säger Henrik Weimarsson.

Henrik Weimarsson.

Beslutet innebär att kommunen kommer att kunna använda mellan 23 miljoner kronor och 126 miljoner kronor ur RUR för 2024 och enligt Henrik Weimarsson räddade det jobbet för många, framför allt lärare.

– Om RUR inte hade kunnat användas för budgeten 2024 skulle kommunfullmäktige ha varit tvungen att täcka underskottet på annat sätt, sannolikt genom minskade ramar till nämnderna. Hur stor en sådan minskning skulle ha varit för Bildningsnämnden, alltså förskola och skola, är svår att svara på, men den nämnden står för 43 procent av kommunens budget så det hade antagligen blivit en betydande del, säger Henrik Weimarsson.

Vikande elevunderlag

Trelleborg kommer att ha ett vikande elevunderlag fram till åtminstone 2027 så övertalighetshotet finns fortfarande runt hörnet.

– Vi jobbar för att alla legitimerade lärare ska få behålla jobbet. Samtidigt ska man komma ihåg att jobbet blir ohållbart utan elevassistenter. Visstidsanställda ryker alltid först.

Men det goda samarbetsklimatet tycks bestå.

– Om vi har frågor eller om något skaver så har vi bra forum för att ta upp stort som smått. Alla kommer till tals. Är det något akut så kan vi alltid mejla hr-direktören eller kommundirektören. Visst finns det konflikter men jag tycker att vi hittills lyckats lösa det så att alla blivit nöjda.

Fler kommuner har nu följt Trelleborgs exempel och skrivit om sina riktlinjer kring RUR för att kunna använda tidigare års överskott för att slippa skära ned på till exempel skolor.

Resultatutjämningsreserv (RUR) och kommunal budget

  • Kommunerna är skyldiga enligt lag att inte lägga en budget som går med förlust.
  • Undantag kan göras om "synnerliga skäl" föreligger.
  • Varje år ska bära sina egna kostnader. Överskott från ett år används inte för att finansiera verksamheter ett kommande år.
  • Under vissa förutsättningar tillåts kommunerna reservera delar av ett positivt resultat i en RUR, som kan användas för att kompensera för vikande inkomster eller stigande utgifter ett annat år.
  • Pengarna i RUR får bara användas om årets resultat i annat fall blir negativt.
  • Det är frivilligt för kommunerna att ha en RUR eller inte.

Av samtliga 290 kommuner har 226 avsatt pengar i en RUR. 223 kommuner beräknas gå med överskott 2023, 17 beräknas nå ett nollresultat och 48 stycken räknar med att gå med underskott.

Källa: SKR

 

 

LÄS MER:

Kommunerna har 50 miljarder – sparar ändå på skolan

Avskedar lärare – trots vinster och överskott

Kristins kommun har 1,2 miljarder – skolor hotas att stängas

Åsa Fahlén om miljarderna: ”Oerhört provocerande”

SKR: Så kan kommunernas pengar rädda lärarnas jobb