Så svarar Höörs kommun efter förlikningen

I samband med förlikningen med sparkade läraren Paul Carlbark publicerade Höörs kommun ett uttalande på sin hemsida.
Delar av innehållet skapade oro bland lärarna.

I förlikningen med avskedade läraren Paul Carlbark betalade Höörs kommun honom 800 000 kronor.

Det uttalande som kommunen publicerade landade inte väl hos alla lärare och Sveriges Lärares förbundsjurist, Anna Gevert, menade att kommunens agerande i vissa delar var anmärkningsvärt.

Nu svarar Höörs kommunikationsenhet:

Ni hävdar att "det är nu fullständigt utrett och klarlagt att det inte fanns någon trakasserad elev som behövde lärarens beskydd.” Vem gjorde den utredningen? Och vem slog fast resultatet?  

– Det är skolan som har gjort utredningen, genom att prata med den yngre elev som läraren menade trakasserades samt med elevens vårdnadshavare. I samtalet framkom att den utpekade yngre eleven inte hade upplevt sig trakasserad eller kränkt.  

– Den aktuella läraren har inte gjort någon kränkningsanmälan gällande den yngre eleven, något som skulle ha gjorts enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) om läraren fått kännedom om att en elev ansett sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten.  

Ni skriver att ”Kommunen är generellt väldigt stolt över kompetensen”. Generellt? Det finns lärare som läser in ett hot i den formuleringen. Vad tycker ni om det? 

– Vi är väldigt stolta över det arbete som lärarna i kommunen gör. Ordet ”generellt” syftar på den avskedade läraren, vars agerande vi inte kan stå bakom. 

Eleven blev dömd för olaga hot, men ni anser ändå att det är viktigare att skydda honom än Paul som blev friad. Hur hanterar ni de lärare som tycker att det skaver? 

– Att eleven har uttalat ett hot är utrett genom den dom som har fallit och vi har aldrig haft någon avvikande mening om det. Vi menar dock att situationen borde ha hanterats annorlunda av läraren och avvärjts långt tidigare så att varken hot eller fysiskt våld hade behövt uppstå. Höörs kommun vill naturligtvis att lärare ingriper fysiskt om det uppstår situationer där det är allvarlig och akut fara för liv och hälsa som inte går att lösa på annat sätt än genom ett fysiskt ingripande. Men vi anser inte att så var fallet i den här situationen.

LÄS MER:

Attackerade läraren köps ut av kommunen – får 800 000 kr

Lärare om Höörs kommuns agerande: ”Vrider om kniven”

Läraren Paul attackerades av elev – fick själv sparken

Kommunens nya angrepp på avskedade läraren

Juristen: Då får lärare ingripa – enligt skollagen

Caroline attackerades av elev – vill stå upp mot våldet