Kommunens nya angrepp på avskedade läraren

Läraren Paul Carlbark ingrep under rast mot en elev och blev avskedad. Nu har kommunens jurister kommit fram till att det var rätt.

Sveriges Lärare stämde arbetsgivaren efter att läraren Paul Carlbark fått sparken sedan han ingripit mot en störande elev.
Nu har Höörs jurister svarat på stämningen:
– Paul gick för nära eleven och provocerade därför fram situationen, menar kommunen.

Högstadieläraren Paul Carlbark uppfattade att en 16-årig elev trakasserade en yngre elev på skolan i Höör. Han var rastvakt och gick fram och bad eleven dämpa sig.

– Vi hade gått en kurs kort tidigare och fått veta hur vi skulle agera. Jag försökte snacka med eleven, allvarligt men lite skämtsamt, på hans nivå, säger Paul Carlbark.

Det fungerade inte. Missförstånd uppstod och eleven blev arg och sa: Jag svär på min mamma, jag ska boxa dig.

Knuff i bröstet

Nu har Höörs jurister inkommit med sitt svar till Arbetsdomstolen, och där påstår de att eleven kände sig hotad av att Paul stått för nära honom och att Paul därigenom provocerat fram konflikten som strax blev fysisk.

Eleven tog av sig jackan och knuffade Paul i bröstet varpå Paul tryckte ned eleven till en sittande position med en hand i kraghöjd.

Tumultet fortsatte sedan under ett par minuter när Paul höll fast eleven mot ett elevskåp.

Den 16-årige eleven reser sig från en bänk och attackerar läraren Paul Carlbark som till slut kan hålla fast eleven och lugna ner honom. Foto: Polisen

Höörs jurister menar att Paul Carlbark agerat konfliktsökande och provocerat eleven genom sitt sätt att prata och genom sitt kroppsspråk och att det därför varit rätt att avskeda honom.

Skolan och elevens vårdnadshavare polisanmälde också Paul Carlbark, men utredningarna lades snabbt ned eftersom polisen ansåg att Paul försvarat sig inom reglerna för nödvärn.

Paul Carlbark polisanmälde då eleven och tingsrätten i Lund gav honom rätt. 16-åringen dömdes till dagsböter för hot mot tjänsteman och konstaterade: ”… att Paul Carlbark hade rätt att använda visst våld med hänsyn till det brottsliga angrepp han var utsatt för är självklart”.

”Magstarkt av dem”

Höörs jurister hävdar nu att tingsrättens dom kan ifrågasättas och framhåller att Paul enligt dem ”… saknade insikt om att han hans [SIC] agerande skulle uppfattas som felaktigt och gav inte uttryck för någon form av självrannsakan…”, under kommunens egen utredning.

Utredningen gjordes efter att polisen meddelat att Paul Carlbark hade handlat i nödvärn och lagt ned förundersökningarna mot honom.

När Paul Carlbark tar del av kommunens svar letar han länge efter orden som bäst beskriver hans känsla.

– Missbedömt…, konfliktsökande…, saknar insikt…, självrannsakan… Det är förfärligt. Men egentligen förväntat. De fortsätter med smutskastningen. Det är jättekonstigt att de anser att det är eleven som ska avgöra hur nära en lärare kan komma och dessutom ges rätt att agera med hot.

– Det är magstarkt av dem att kräva självrannsakan av mig efter att deras polisanmälningar mot mig lagts ned.

Dom kan bli vägledande

Den kommande domen i Arbetsdomstolen anses bli vägledande om hur lärare får hantera konflikter i skolorna, inte bara i Höör utan i hela landet.

– Direkt efter att Paul stängdes av och sedan avskedades var det många som var oroliga och undrade vad man fick göra och inte. Om man riskerade att bli avstängd om man ingrep, säger Magnus Gejdner, vice ordförande för Sveriges Lärare i Höör.

– Vi har sagt till dem att fortsätta som de alltid har gjort, att hantera eventuella konflikter professionellt och korrekt.

Skapat stress på skolan

Flera lärare på skolan har gått ut i media och helhjärtat gett Paul sitt stöd men enligt Magnus Gejdner har uppmärksamheten ändå skapat en del stress på skolan.

– Varje gång det skrivs så påminns man om hur det var. Det är annorlunda nu med den nya ledningen.

Rektorn som polisanmälde Paul Carlbark har lämnat skolan.

– Den nuvarande ledningen på skolan, som anställdes efter incidenten, har arbetat intensivt och fokuserat med att förbättra arbetsmiljön och de har gjort ett riktigt bra jobb. Det har blivit en stor skillnad med den nya ledningen. Det finns en grundtrygghet som saknades tidigare och relationen med eleverna har blivit mycket bättre.

Vi lärare har sökt Höörs arbetsrättsjurist, Gustaf Björnberg, men han avböjer att kommentera med anledning av pågående process.

LÄS MER:

BEO-anklagade läraren: ”Hoppas det blir tydligare nu vad man får göra”

Efter domen: ”Vi lärare behöver hjälpas åt”

Nya hårdare skollagen: Så får lärare agera mot stök i skolan