Läraren Paul attackerades av elev – fick själv sparken

Läraren Paul Carlbark attackerades av en elev när han ingrep vid en incident – och blev avskedad. Foto: Polisen och privat

Läraren Paul Carlbark ingrep mot en bråkig elev.
Eleven dömdes till dagsböter för hot mot läraren – då valde kommunen att avskeda läraren.
Nu stämmer Sveriges Lärare kommunen i Arbetsdomstolen.

Under en rast på Ringsjöskolan i Höör i våras såg läraren och rastvakten Paul Carlbark, lärare i svenska och engelska, hur en 16-årig elev trakasserade en yngre elev med funktionshinder.

När Paul Carlbark ingrep och bad 16-åringen att dämpa sig hotades han och fick en hård knuff i bröstet. Han svarade med att hålla fast eleven mot ett skåp.

Det hela är väl dokumenterat på skolans övervakningskamera, mobilfilmer och genom vittnesmål.

Den 16-årige eleven reser sig från en bänk och attackerar läraren Paul Carlbark som till slut kan hålla fast eleven och lugna ner honom.
Foto: Polisen

Den 16-årige eleven reser sig från en bänk och attackerar läraren Paul Carlbark som till slut kan hålla fast eleven och lugna ner honom.

Rektorn ansåg först att det räckte med att Paul Carlbark och eleven skakade hand och bad om ursäkt, och förklarade sedan skriftligt till övrig personal att saken var utagerad.

Tvärvände med polisanmälan

Några dagar senare valde dock skolledningen och elevens vårdnadshavare att polisanmäla Paul Carlbark för misshandel. En förundersökning upprättades men kort därefter lades den ned eftersom: ”…händelsen har föregåtts av kraftig fysisk och verbal provokation” från eleven och att läraren ”försatts i en nödvärnssituation”.

Paul Carlbark polisanmälde då eleven och tingsrätten i Lund gav honom rätt. 16-åringen dömdes till dagsböter för hot mot tjänsteman och konstaterar: ”… att Paul Carlbark hade rätt att använda visst våld med hänsyn till det brottsliga angrepp han var utsatt för är självklart”.

Då blev han avskedad

Skolans ledning valde trots det att först stänga av Paul Carlbark från arbetsplatsen och sedan avskeda honom. Höörs kommun anmälde även Paul Carlbark till Skolinspektionen som, om de anser att hans agerande varit olämpligt, skickar ärendet vidare till Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden kan då antingen ge Paul Carlbark en varning eller återkalla hans lärarlegitimation.  

Sveriges Lärare reagerade direkt och stämmer nu kommunen.

– Lokala och centrala förhandlingar har genomförts och avslutats i oenighet, säger Sveriges Lärares förbundsjurist Anna Gevert.

Oro bland kollegorna

Sveriges Lärare menar att det helt saknas skäl för uppsägning.

– Kommunens agerande är inte acceptabelt. Vi begär att uppsägningen ogiltigförklaras och att Paul Carlbark får tillbaka sin anställning. I stämningsansökan begär vi även skadestånd på 250 000 kronor plus ränta för brott mot anställningsskyddslagen och att utebliven lön utbetalas.

Avskedandet av Paul Carlbark har skapat stor oro bland lärarna lokalt i Höör och Sveriges Lärares lokala avdelning har tagit emot många frågor om vad som gäller kring stökiga elever.

– Det är en stor och principiellt viktig fråga som kommer att ha betydelse för alla medlemmar i hela landet. Skulle Paul inte gå vinnande ur Arbetsdomstolen kommer sannolikt alla lärare höra av sig för att få veta vad som gäller om en elev hotar och slåss, säger Magnus Gejdner, vice ordförande för Sveriges Lärare i Höör.

”Ingripa eller inte?”

För Paul Carlbark innebär stämningen något av en upprättelse.

– Det känns oerhört bra att Sveriges Lärare valt att stämma kommunen. Det är en viktig fråga, inte bara för mig, utan för alla lärare i Sverige att få veta vad som gäller. Får man som lärare, som rastvakt, ingripa mot en elev som trakasserar andra elever eller inte?

För honom personligen har kommunens agerande varit tufft.

– Det har tagit hårt på mig. Ekonomiskt, visst, men mitt rykte efter 17 år som lärare är fördärvat. Jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Jag stängdes av, misstänkliggjordes och avskedades. Det är anmärkningsvärt att arbetsgivaren inte stöttat sin medarbetare utan gjort tvärtom. Kommunen har till och med satt sig över rättsvårdande myndigheter.

Han vill jobba kvar

Paul Carlbark har tidigare varit fackligt engagerad och haft rollen som skyddsombud på en skola i Kävlinge.

– Facklig anslutning är en självklarhet. Det här klarar man inte på egen hand. Ingen klarar det. Det är viktigt med de fackliga musklerna.

Om Paul Carlbark vinner i Arbetsdomstolen blir kommunen skyldig att betala skadestånd, utebliven lön och – att återanställa honom.

– Jag kommer att säga ja till återanställning. Jag har fått mycket stöd från gamla kollegor som säger att de saknar mig. Och jag saknar dem.

Vi Lärare har sökt utbildningschefen i Höör, Marie Nilsson, men hon har inte återkommit.

LÄS MER:

BEO-anklagade läraren: ”Hoppas det blir tydligare nu vad man får göra”

Efter domen: ”Vi lärare behöver hjälpas åt”

Nya hårdare skollagen: Så får lärare agera mot stök i skolan