BEO-anklagade läraren: ”Hoppas det blir tydligare nu vad man får göra”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Läraren Sören Claesson drogs in i en två och ett halvt år lång rättsprocess när han ingrep mot en stökig elev. Händelsen blev känd som ”soffincidenten” i medier. Han friades i slutändan och nu välkomnar han nya lagförslag som ska förtydliga lärares mandat.

På tisdagen presenterar utbildningsminister Anna Ekström regeringens ”Nationell plan för trygghet och studiero”, som bland annat innehåller förslag på ändringar i skollagen med syfte att förtydliga skolpersonals mandat att ingripa fysiskt mot elever.

– Det är jättebra att de tar tag i det. Men det måste ju göras på rätt sätt, säger Sören Claesson, lärare och tidigare OS-medaljör i brottning, till Skolvärlden.

Hans egen historia började med en polisanmälan efter att han lyft undan en elev som blockerade vägen i skolkorridoren. Polisen lade ner ärendet ganska omedelbart, men då anmäldes Sören Claesson i stället till Barn- och elevombudet. BEO drev ärendet som en kränkning av eleven hela vägen upp till Högsta domstolen, som i likhet med föregående instanser slog fast att det grepp Sören Claesson använt sig av var befogat.

När Högsta domstolen satte punkt för rättsprocessen hade han redan lämnat tjänsten på skolan där incidenten inträffade, men det händer att han tänker på det än i dag.

– Ibland kommer det upp faktiskt, det satte sig så pass djupt. Jag har vänt ut och in på mig själv och funderat på om jag skulle ha agerat annorlunda. Men alla jag talar med säger att jag gjorde rätt, berättar han.

Nu hoppas han att en skollag som uttryckligen anger att lärare har rätt att ingripa fysiskt ska göra att andra slipper genomgå samma plågsamma resa. Samtidigt hoppas han att fler lärare ska våga ingripa när det uppstår konfliktfyllda och svåra situationer.

– Det är många som har tittat åt andra hållet när det har varit väsen. Det kanske man kan komma till rätta med nu. Formuleringen klargör ju en del grejer. Förhoppningsvis blir det inte färre som ingriper i alla fall, säger han.

Tror du att en ändring av ordalydelsen i lagen hade kunnat bespara dig det du fick utstå?

– Jag vet inte, men det borde ju varit till min fördel. Det hade kanske inte gått lika långt. Jag hoppas att det kommer bli tydligare vad man får och inte får göra, och när. Sen är det ju alltid lite luddigt och öppet för tolkning.

Idag är Sören Claesson lärare på ett SiS ungdomshem som tar emot icke skolpliktiga unga med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Han tror att den vanliga skolan skulle kunna ta lärdom av den sortens verksamhet.

– Här har man resurser till att möta ungdomarna på deras nivå, som vuxen är man egentligen aldrig själv. Och man får lära sig hur man ska bemöta ungdomar med olika typer av problematik. Fler vuxna på plats och fler klasser med färre antal elever i, det tror jag skulle kunna göra större skillnad i skolan än förtydligande mandat, säger han.

Lagförslaget

Regeringens promemoria innehåller flera förslag till ändringar av skollag och förordningar. I artikeln syftas specifikt på en föreslagen ändring i Skollagen Skollagen 5 kap. 6 §. Den lyder idag:
  • Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.
Och föreslås lyda:
  • Skolpersonalen får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Detta innefattar en befogenhet att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar.
Läs regeringens promemoria här.