Lärare om Höörs kommuns agerande: ”Vrider om kniven”

Läraren Paul Carlbark fick 800 000 kronor efter att Höörs kommun och Sveriges Lärare nått en förlikning. Men kommunens agerande upprör andra lärare.

Efter förlikningen med avskedade läraren Paul Carlbark beslöt Höörs kommun att inte ge några intervjuer.
Istället publicerade de ett uttalande på kommunens hemsida.
– De fortsätter att vrida om kniven, säger en lärare.

Läraren Paul Carlbark, såg de 800 000 kronorna som ett erkännande att kommunen gjorde fel som avskedade honom.

Kommunen å sin sida, skriver på sin hemsida att de står fast vid att det var rätt att avskeda honom och att de betalade en och en halv årslön för att eleven som var inblandad i bråket och senare blev dömd i tingsrätten, ska få lugn och ro.

Anna Gevert.

– Efter en förlikning kan båda parterna lämna förhandlingarna lika fast övertygade om att de har vunnit, säger Sveriges Lärares förbundsjurist, Anna Gevert.

”Spär på oron”

Kommunen skriver även att förlikningen gjordes av omsorg för personalen på Ringsjöskolan där tumultet ägde rum för ett år sedan och att man är ”...generellt väldigt stolt över kompetensen, bemötandet och det stora engagemang för eleverna som finns hos lärarna på skolorna i Höör.”

Det har inte tagits emot väl av alla.

– Deras uttalande har ingen som helst lugnande effekt för många av medarbetarna. Tvärtom. Det spär på oron för oss att inte ha en kommun som backar sina anställda i kritiska lägen, säger en lärare till Vi Lärare.

– ”Generellt…”, det betyder ju att de är missnöjda med några och det skapar också en olustig stämning. De fortsätter att vrida om kniven och bete sig småaktigt istället för att agera professionellt.

”Det stämmer inte”

I en passage skriver kommunen ”… det är nu fullständigt utrett och klarlagt att det inte fanns någon trakasserad elev som behövde lärarens beskydd.”.

Paul Carlbark.

Stämmer det, Anna Gevert, Sveriges Lärares förbundsjurist som företrädde Paul Carlbark?

– Nej, det stämmer inte. Paul och Sveriges Lärare är fortfarande av uppfattningen att Paul ingrep för att avstyra trakasserier. Kommunen är av en annan uppfattning och verkar stå fast vid den. Ingenting är vare sig fastslaget eller utrett eftersom tvisten löstes genom en förlikning.

– Målet avslutades alltså innan någonting kunde slås fast. Det är anmärkningsvärt att en kommun ägnar sig åt den typen av felaktiga uttalanden.

Kan inte tvinga kommunen

Hade Paul Carlbark kunnat behålla sin tjänst om ni vunnit målet?

– Svaret på den frågan är: ja och nej. Hade vi vunnit hela processen och AD dömt ut allt vi yrkat på så hade det inneburit att avskedet ogiltigförklarats och Paul formellt fått tillbaka sin anställning. Men vi hade i praktiken inte kunnat tvinga kommunen att ”ta tillbaka” Paul, säger Anna Gevert.

– Kommunen hade kunnat använda sig av en bestämmelse i LAS som ger dem rätt att ”köpa ut” en anställd, enligt en fastlagd taxa utifrån anställningstid, och på så viss slippa återta honom i anställning. Det vanliga är också att arbetsgivaren använder sig av den möjligheten. Så absolut möjlighet men det är kanske inte det mest sannolika scenariot.

Hade ni vunnit i AD, tror du?

– Vi stämmer bara i mål där vi har en rimlig chans att vinna. Bedömer vi att vi inte kommer att vinna avstår vi, säger Anna Gevert.

”Ser det som ett erkännande”

Kan förlikningen ses som ett erkännande av kommunen att de gjorde fel när de avskedade Paul Carlbark?

– Jag ser det som ett erkännande att de inte vill gå till huvudförhandling. Men vi driver inte saker för vår egen skull. Det är den enskilde medlemmens önskan som står i centrum och här kände sig Paul nöjd med 800 000 kronor, alltså en och en halv årslön.

– En förhandlingslösning sparar både tid och en hel del huvudvärk. Framförallt för de berörda medlemmarna. Hade kommunen inte gått med på en förlikning som Paul kunde känna sig nöjd med hade målet gått till huvudförhandling. Sveriges Lärare hade gärna haft en huvudförhandling och gått till dom, säger Anna Gevert.

Inte mycket vägledning

Om målet gått vidare till huvudförhandling, hade utslaget då kunnat bli prejudicerande och en vägledning för hur lärare kan och inte kan göra för att avstyra bråk?

– Utifrån de unika förutsättningarna som fanns i just det här fallet hade det sannolikt i praktiken inte gett så mycket vägledning för andra lärare. Det här var ett unikt fall med många speciella omständigheter och alla mål som tas upp i AD bedöms utifrån sina egna omständigheter, säger Anna Gevert.

I kommunens anmälan till Skolinspektionen påstås gång på gång att Paul Carlbark tagit strypgrepp på eleven. Det påståendet var helt bortplockat i handlingarna till AD?

– Det är ganska vanligt att hårda tongångar tonas ned i juridiska texter. Deras anmälan till Skolinspektionen gjordes av kommunens anställda medan det som skrivits till AD gjorts av professionella arbetsrättsjurister på SKR.

Vi Lärare har sökt Höörs utbildningschef Marie Nilsson men hon har inte återkommit. Så här svarar Höörs kommunikationsenhet.

LÄS MER:

Attackerade läraren köps ut av kommunen – får 800 000 kr

Läraren Paul attackerades av elev – fick själv sparken

Kommunens nya angrepp på avskedade läraren

Juristen: Då får lärare ingripa – enligt skollagen

Caroline attackerades av elev – vill stå upp mot våldet