Här är besluten som fattats under Sveriges Lärares kongress

En bild av medlemmar i Sveriges Lärare i kongressalen och Pontus Bäckström, samhällspolitisk chef på Sveriges Lärare
Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Sveriges Lärares kongress och Pontus Bäckström, samhällspolitisk chef.

Tvinga huvudmännen att utlysa obehörigas tjänster efter ett halvår.
Förstatliga skolan. Det är två beslut kongressen fattat och som skärper förra förbundsstyrelsens förslag.

Sveriges Lärares kongress är inne på sin sista dag, och både den politiska inriktningen och ledning och styrelse är klubbade.

Bland annat skärpte kongressen skrivelserna kring statens ansvar för skolväsendet. Sveriges Lärare anser att ett ökat statligt ansvar för skolväsendets likvärdighet, styrning och finansiering i förlängningen leder till att staten övertar huvudmannaskapet – och att det behövs en utredning för hur det ska genomföras för fristående skolor.

Kräver utredning

– Det finns fortfarande frågor som behöver redas ut i detta, varför kongressen fattade beslut om att det krävs ytterligare en utredning av huvudmannaskapet, bland annat gällande fristående skolor. Man måste komma ihåg att ett huvudmannaskap inte behöver innebära att man är arbetsgivare. Region Stockholm har till exempel huvudmannaskapet för vården, men det finns olika aktörer under paraplyet. Hur detta ska se ut för skolväsendet måste utredas, säger Pontus Bäckström, samhällspolitisk chef på Sveriges Lärare.

Kongressen beslutade också om skärpta krav när det gäller behörighet. Bland annat röstades en motion igenom som säger att tjänster som tillsätts av obehöriga måste annonseras ut efter ett halvår.

– Det skedde inga stora förändringar i sak, alla motioner och styrelsens proposition pekade åt samma håll; Vi måste återreglera skolväsendet och inputfaktorerna in i skolväsendet. Resultatstyrning är fel sätt att styra skolväsendet. Det är supertydligt, säger Pontus Bäckström.

Så förstärks politiken

Han säger att debatten under kongressen främst handlat om att förstärka olika delar av politiken.

– Det har varit stor samstämmighet mellan motioner och propositioner, det handlar om att återreglera flera viktiga förutsättningar för medlemmarnas yrkesutövning, säger han.

Sveriges Lärares politik kan sammanfattas i tre punkter.

  • Statligt finansieringsansvar för ökad likvärdighet
  • Regleringar av kvalitetsfaktorer, som till exempel barngruppernas storlek och garanterad planeringstid.
  • Ett professionsprogram som ger rätt till och tid för kontinuerlig och kvalitativ kompetens- och karriärutveckling.

När det gäller professionsprogrammet har Skolverket nyligen lagt fram ett förslag.

– Det är ett skelett, mycket kvarstår i hur det fylls med innehåll och hur det ska regleras. Och vi kommer att ha synpunkter. Att man inrättar ett professionsprogram är helt nödvändigt för att staten måste ta ansvar för lärarkårens kompetensutveckling och fort det har legat imalpåse i flera decennier, säger Pontus Bäckström.

LÄS ÄVEN:

Hon är ny ordförande för Sveriges Lärare

Lärarna om kongressens viktigaste fråga

Kongressen – här är Sveriges Lärares politiska mål

Anna Olskog i sitt första tal: ”Bladet är vänt”

Kritiken: Skolverkets förslag ger arbetsgivaren makten