Forskarna i ny bok: Lärare förtjänar att ta del av vetenskap

Agneta Gulz och Magnus Haake har skrivit boken om undervisning som bygger på vetenskap och varför klassrummet är oumbärligt.

Klassrummet är oumbärligt och nu vet man varför.
I forskarna Agneta Gulz och Magnus Haakes nya bok ges svaren.
– Klassrummet är det enda som fungerar i verkligheten. Ett fysiskt och socialt rum under ledning av en eller flera lärare. Vi vet också varför andra alternativ är sämre, säger Agneta Gulz.

I fyra år har forskarna Agneta Gulz och Magnus Haake arbetat med boken ”Det oumbärliga klassrummet”. En bok som redan kallats referensverk för den som vill bygga sin undervisning på vetenskaplig grund.

– Det finns en önskan bland lärarna att få ta del av vetenskaplig evidens. Boken är skriven för att ge sådan, som också går att koppla till konkreta situationer och erfarenheter, säger Agneta Gulz.

Boken utgår från befintlig kunskap om hur lärare bäst kan stötta elever att tillgodogöra sig kunskap och är skriven för att de med intresse för undervisning ska kunna ta del av den.

– En läsare, småbarnsförälder, berättade att han var trött och bara skulle bläddra lite men sedan inte kunde sluta läsa.

Boken ”Det oumbärliga klassrummet” av Agneta Gulz och Magnus Haake.

Har varit kritiska

Agneta Gulz är professor och Magnus Haake docent i kognitionsvetenskap med inriktning mot lärande och undervisning vid Lunds universitet.

De har båda varit starkt kritiska och frustrerade till att ovetenskapliga undervisningsmetoder och fantasier om framtiden ges utrymme i den svenska skolan.

– Vi måste rusta de unga för kraven som finns idag och inte försöka gissa vilka krav som ställs på dem 2050. Den verkligheten vet vi inget om. Kanske, även om det är svårt att föreställa sig, behöver man till exempel i någon mening inte kunna läsa då, men att utgå från att det kommer att bli så och anpassa undervisningen idag efter det är ett otroligt risktagande, ja det är att sätta unga människors framtid på spel, säger Agneta Gulz.

Allt är inte nytt

En ny bok från forskare i kunskapens framkant kan väcka förhoppningar om att det är något nytt, omdanande, som presenteras mellan pärmarna men tror man det är det risk att man blir besviken. Istället ger boken kraft till dem som känt sig tveksamma till de senaste årens nya metoder.

– Allt är inte nytt per se, det har förvisso hänt mycket de senaste 30 åren men nytt är också att vi nu kan förklara varför vissa metoder fungerar så mycket bättre än andra. Vi vet idag betydligt mer om hur en lärare bäst stöttar en elev, och kan förklara varför en del aspekter av traditionell undervisning fungerar så väl.

”Det finns ett behov”

”I grundskolan bör man vara restriktiv med alla former av genvägar till att producera saker innan eleverna fått rikligt med chanser att utveckla sina egna, självständiga kunnanden. Grundskolan behöver därför i första hand ge utrymme, mycket utrymme, för elevers eget, självständiga skrivande: att skriva är att tänka – och att tänka är att lära. Byggstenarna och hantverkskunnandet, som detta handlar om, kan inte hoppas över”, skriver de i boken.

– Lärare vill och förtjänar att ta del av vetenskap, synen på undervisning är en stor skuta att vända. Vi har inte skrivit för att bli rika utan för att det finns ett behov bland lärare att få ta del av vetenskap och det är väldigt roligt att få vara en del av det, säger Agneta Gulz.

LÄS MER:

Agneta Gulz: Så skapar du motivation hos eleverna

Forskarna dömer ut trender i skolan: ”Bygger på myter”

Forskarnas teori: Därför bygger skolan på trender