Ministern efter förskolans protestbrev: Nej till lärarnas krav

Sveriges Lärares brev till skolminister Lotta Edholm (L) fick ministern att komma på besök, för att höra om läget i förskolan.

Inget maxtak för barngrupperna i förskolan. Det är skolminister Lotta Edholm (L) tydlig med.
Under tisdagen var hon på besök i Göteborg. Där har förskollärarna skrivit ett brev om den alltmer akuta situationen.

Skolminister Lotta Edholm (L) befinner sig på besök hos Sveriges Lärare i Göteborg.
Det är skolformsföreningen förskola som författat ett brev till ministern, som bestämde sig för att komma och lyssna på förskollärarnas krav.

Ett av kraven är maxtak för de växande barngrupperna. 

– För femton år sedan var det krav på två utbildade förskollärare per förskola, idag är det en. Samtidigt ökar barngrupperna i storlek, medan ansvaret i läroplanen vilar tungt på våra medlemmars axlar, säger Helena Lückner, Sveriges Lärare i Göteborg.

Men ministern har inget positivt besked att lämna.

Edholms besked om maxtak

– Att påbörja ett tungrott lagstiftningsarbete kring maxtak i barngrupper, som i slutändan inte garanterar fler förskollärare i landet, ser inte jag dock inte som den bästa lösningen. I stället skjuter regeringen till riktiga pengar som gör skillnad ute på förskolorna här och nu, säger Lotta Edholm.

Men i Göteborg, precis som på många andra ställen, väntar besparingar.

Helena Lückner säger att hon blev förvånad när Lotta Edholm kallade till presskonferens om att förbjuda skärm i förskolan.

– Det finns så många viktigare saker att ta upp, säger hon.

I brevet som ledde till att ministern kommer på besök står bland annat:

”Vi ser en tydlig nedmontering av förskolan i Göteborg och i Sverige. Den har pågått under flera år men är nu mer påtaglig än någonsin tidigare. Det är en utveckling som negativt påverkar våra förutsättningar att leva upp till läroplanens intentioner. Sveriges Lärare Göteborg menar att det är en farlig väg att gå. Vi ska inte spara på de yngsta när vi samtidigt ser ett samhälle med kraftigt ökat våld och gängkriminalitet” .

”Tror inte på underverk”

– Vi tror inte på underverk, men vi måste sätta ljuset på förskolan och vikten av förskola som första steget i utbildningskedjan, säger Helena Lückner, gruppledare i skolformsföreningen förskola, inom Sveriges Lärare.

Hon vittnar om en nedmontering som pågått länge.

Exakt hur många legitimerade förskollärare det finns i Göteborg är okänt för Sveriges Lärare, statistiken omfattar även dem som jobbar med annat.  

– Vi pusslar hela tiden, vikarierar för varandra eftersom det är restriktivt med vikarier. Vi får flera samtal varje dag från medlemmar och sjukskrivna medlemmar och är involverade i rehabiliteringsärenden. Vi har läroplanen att följa, men det blir svårare och svårare, säger Helena Lückner.

Under mötet framförde  Sveriges Lärare  sina krav till Lotta Edholm:

  • Fler legitimerade förskollärare.
  • Färre barn i varje grupp.
  • Ett nationellt ansvar för förskolans finansiering och bemanning. De som utför arbetet måste få de förutsättningar som krävs. 

Sveriges Lärare Göteborg kommer åter att protestera mot nedskärningarna, den 9 november. 

LÄS ÄVEN: 

5 500 föräldrar på lärarnas sida i protest mot nedskärningar