Här börjar barnen skolan ett år tidigare

Förskolebarnen Joel, Arvid, Alma Astrid och Enni har samling med pedagogen Marie Larsson i klassrummet.

Femåringarna på förskolan Lindängen i Skara håller till i en egen lokal – i Varnhemsskolan. På så vis kan de under ett helt år sakta vänja sig vid den nya miljön innan det är dags att ta steget över till förskoleklass.

Varnhemsskolan, med 129 elever från förskoleklass till årkurs 6, ligger mitt i Vallebygden i närheten av Hornborgasjön i Skara. Närmaste granne är förskolan Lindängen. Men på förskolan hittar man numera inga femåringar, de är redan på plats i skolan. Där har de sedan några år tillbaka en alldeles egen lokal, och får under ett helt år möjlighet att vänja sig vid miljön innan det är dags att börja i skolan på riktigt. 

Marie Wester, förskollärare.

– Det är ett stort steg att börja förskoleklass och på det här sättet kan vi minska oron hos både barn och vårdnadshavare. Det blir som en brygga att vandra över i stället för något som känns läskigt, säger förskolläraren Marie Wester. 

Äter i matsalen med äldre eleverna

Det hela kom till för några år sedan efter möten mellan förskolans och skolans rektor, förskoleklasslärare, förskollärare och fritidslärare som diskuterade sig fram till hur ett samarbete skulle kunna se ut, och modellen, som nu är inne på sitt tredje år, har fallit väl ut. 

– Att vara på plats i skolan gör att barnen får möta lärare i förskoleklass, ser och lär känna de äldre barnen, äter i matsalen och så vidare. Det är fantastiskt att de får bekanta sig med skolan successivt under så lång tid, vanligtvis handlar det ju annars ofta bara om några enstaka dagar på besök och det blir inte bra. Det här sättet gynnar också barn med särskilda behov extra mycket, säger Marie Wester, som har hand om femåringarna tillsammans med två barnskötare.  

Femåringarna på Tranan, som förskolegruppen kallas, får i lugn takt närma sig de strukturer som råder i skolan, bland annat med hjälp av ett skolliknande schema att förhålla sig till. Tranan arbetar även mycket med bildstöd och tydliga rutiner för att underlätta för barnen. Marie Wester berättar vidare att skolan och dess personal ser positivt på upplägget och att de är väldigt hjälpsamma. 

Love, Iris och Sigge har koll på rutinerna i matsalen.

– Exempelvis har trä- och syslöjden bjudit in oss. Där berättade de äldre barnen för våra om slöjden och vad man får göra där. De visade upp sina egna alster och fick samtidigt möjlighet att träna på att redovisa. Även musiken har haft oss på besök och vi fick vara med när eleverna i skolan uppträdde med ”Sikta mot stjärnorna”. Allt är ett ömsesidigt samarbete som alla har glädje av, säger hon. 

Vägg i vägg med förskoleklassen

Själva överlämningsproceduren är dock densamma som på många andra förskolor, med utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare och intervjuer med barnen. Därefter bjuder skolan in till informationsmöte för att vårdnadshavarna ska få träffa personalen. 

– Då finns även möjlighet att ställa frågor, men nu när barnen har varit i skolan ett helt år är de frågorna ofta redan avklarade sedan tidigare, säger Marie Wester. 

Nu när vi närmar oss sommaren är inskolningen för de här barnen redan klar.

För närvarande har Tranan ett eget klassrum. Men lokalen har inte varit helt optimal för förskoleverksamhet, påpekar Marie Wester. Snart blir det dock bot och bättring då gruppen flyttar till en annan del av skolan, där de får en egen ateljé. Dessutom hamnar de då vägg i vägg med förskoleklassen, vilket uppskattas även av Jenny Eriksson, lärare för tidiga åldrar på skolan. 

– Det blir mycket lättare att samarbeta, även vid tillfällen då det inte är planerat. Har jag någon som kanske behöver leka fram matematik kan det barnet gå till Tranan, och har förskolegruppen någon som ligger långt fram kan det barnet komma in till oss. Det är bra att ha dem här på skolan där de inkluderas i det mesta, både i miljön och i gemenskapen, säger hon. 

”Hinner bygga relationer”

Jenny Eriksson är också en av initiativtagarna till att femåringarna har en plats i Varnhemsskolan. Hon har nämligen erfarenhet av ett liknande samarbete från en annan kommun där hon tidigare arbetade. 

– Där var man inte i samma lokaler, men åkte buss till varandra, och det samarbetet vann alla på. Det skapade relationer mellan samtliga parter och vi fick sedan lämna över tryggare barn och vårdnadshavare, säger hon.

Vid mellanmålet får barnen välja pålägg själva och tittar på hur de äldre barnen gör. Enni kan bre mackan själv.

Jenny Eriksson är utbildad lärare för barn upp till 12 år och har även arbetat i förskola. 

– Jag brinner lika mycket för alla åldrar och tycker att det ska finnas en röd tråd genom alla verksamheter, säger hon och tillägger att hon tycker att en stor fördel med att ha Tranan-barnen i skolan är att det finns tid att etablera kontakt med både barnen och vårdnadshavarna. 

– Vi delar kapprum med Tranan och där hinner man som pedagog bygga relationer även med vårdnadshavarna, säger hon. 

Samarbetar med fritidshemmet

Ännu ett stort plus med upplägget är att femårsgruppen redan från start får bekanta sig också med fritidshemmet och dess personal. Vid 16-tiden varje dag flyttas de förskolebarn som ska vara kvar till senare över till fritidshemmet. De är även där vissa tidiga morgnar innan det är dags för Tranan att öppna. 

– Ibland är det vi på Tranan som öppnar och stänger på fritids, ibland är det fritidspersonalen. Att barnen tillbringar tid där gör att de lär känna både lokaler, rutiner och personal, säger Marie Wester. 

Anna Hellqvist, lärare i fritidshem, instämmer i lovsången. 

– Nu när vi närmar oss sommaren är inskolningen för de här barnen redan klar, de känner till lokalerna, de andra eleverna och oss. Det är stor skillnad jämfört med tidigare då de nya barnen som kom kunde känna sig otrygga, och det gjorde ofta vårdnadshavarna också. Men så är det inte nu. Dessutom tycker de stora barnen i skolan att det är roligt med de här yngre, de månar verkligen om dem, säger hon.