Om Förskolan

Välkommen till Förskolan.

Den här sajten och magasinet Förskolan ges ut av Sveriges Lärare.

Vi riktar oss till förskollärare.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Michael Jonsson
Adress: Förskolan, Box 27038, 10251 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 6, Stockholm
Telefon: 08-57801000
E-post: forskolan@vilarare.se