De firar Förskolans dag med konstutställning

Inför Förskolans dag besökte Åsa Fahlén, förbundsordförande i Sveriges Lärare, förskolan Bredäng Alle 46, där barnen förberett inför utställningen länge. Foto: Jeffrey McIntosh.

Förskolans dag är dagen då förskollärarna och barnen tar chansen att berätta för alla andra om vad de gör.
– Vi vill att barnen ska få ta plats i samhället, säger Malin Danhard, förskollärare i Bredäng i södra Stockholm.

LÄSTIPS: Fackets krav: Högst tre barn per anställd i småbarnsgrupperna

Hela året har barn och personal på förskolan Bredäng Alle 46, och de övriga fem kommunala förskolorna i Bredäng, förberett sig inför torsdagen vecka 20, då Förskolans dag av tradition firas. De har övat in sånger, samlat ihop dokumentation från projektarbeten, ritat och målat med en bredare publik än vanligt i sikte.

– Vi ska ha vernissage i Bredängs centrum, det är vårt projektavslut, säger förskolläraren Malin Danhard och understryker att barnen själva har röstat fram vilka sånger de ska sjunga. De har även valt ut material från projekten för att visa vad de har lärt och utvecklats kring för sina föräldrar, syskon och andra förbipasserande som är nyfikna på förskolans arbete.

Förskolans dag arrangerades första gången 1984, efter ett initiativ av Sveriges förskollärares riksförbund, en föregångare till Sveriges Lärare. Syftet var, förutom att bilda opinion, just att visa upp verksamheten och skapa stolthet hos både förskolebarn och personal.

Lyfter fram förskolans uppdrag

Inför årets upplaga gör Åsa Fahlén, förbundsordförande i Sveriges Lärare, ett besök i Bredäng och pratar bland annat med Malin Danhard och hennes kollegor på förskolan Bredäng Alle 46. Åsa Fahlén applåderar valet att visa upp sig i centrum och hon ser också dagen som en möjlighet för medarbetarna att lyfta fram det som är förskolans uppdrag.

Åsa Fahlén, Sveriges Lärare, träffade förskollärarna Malin Danhard och Elin Sommarström, samt rektorn Emelie Andersson.

– Att leva upp till det styrdokumenten kräver är en utmaning. Det är bra att prata om vilka förutsättningar man behöver för att klara av att göra det som står i läroplanen, säger hon. 

Åsa Fahlén tycker att det är utmärkt att förskolorna Bredäng använder dagen för att visa upp sig i lokalsamhället.

– Det är ju inte alla som vet att förskolans uppdrag inte bara är omsorg, utan även undervisning, säger hon. 

Ville ge annan bild av Bredäng

Förskolans rektor Emelie Andersson framhåller att förberedelserna inför Förskolans dag i hög grad har formen av ett demokratiarbete.

– Det började med att vi inte kände igen oss i den bild av Bredäng som media ofta valt att berätta om. Vi påbörjade då ett gemensamt arbete i våra sex förskolor genom att lyssna till barnen. Vi ville få ta del av deras tankar och reflektioner om hur det är att bo och leva i Bredäng. Barnens berättelser fick leda projekten, säger hon.

Emelie Andersson.

Som rektor ser hon nyttan för både medarbetare och chefer av att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Förskolans dag ger också goda möjligheter för samarbete mellan förskolorna i området. 

– Systematiken i hur vi jobbar under läsåret med vårt pedagogiska år fram till vernissagen har blivit tydligare. Det skapar trygghet och en gemensam riktning. Alla vet vad som ska ske, när det ska ske och vad som förväntas av dem under året. På så vis blir alla delaktiga och alla kan bidra till fortsatt utveckling, lust och lärande i Bredängs förskolor, säger Emelie Andersson. 

LÄS OCKSÅ:

Sveriges Lärares krav: Högst tre barn per anställd i småbarnsgrupperna

Förskolans dag firades med vårlopp

Förskolans rum för alla sinnen