Tre förskollärare om lov i förskolan

Ateljeristan Kristina Schultz, förskollärarna Pia Rizell och Anne-Christine Marchiafava svarar på hur de ser på lov i verksamheten.

Kristina Schultz, Pia Rizell och Anne-Christine Marchiafava berättar hur de ser på verksamheten i förskolan under loven.

Krabbfiske, kortspel, utflykter – ska förskolan vara extra rolig när det är sommar och lov för många barn? Vi frågade tre förskollärare.

Kristina Schultz, ateljerista på förskolan Kristallen i Helsingborg.

Kristina Schultz.

Vad är det bästa med sommarförskola och hur organiserar ni den?

– Vi har ett stort rektorsområde med tre förskolor och sammanlagt 320 barn. Under sommaren slår vi ihop hela verksamheten på vår största förskola. Då skapas inte bara nya möten mellan barnen, det öppnar även upp för utvecklandet av nya idéer hos pedagogerna och samarbeten över förskolegränserna.

Är det kompensatoriska uppdraget extra viktigt på loven i förskolan?

– Vi har ovanligt många barn under sommaren, vilket gör det kompensatoriska upp-draget extra viktigt. Vi har tänkt till kring hur vi organiserar och skapar meningsfullhet för både barn och pedagoger. Förra året gjorde vi utflykter till en konstutställning, fiskade krabbor, besökte en småbåtshamn och tog färjan över till Danmark och gick på Öresundsakvariet. 

Ska det vara roligare på förskolan på loven än under terminerna? 

– Det ska alltid vara roligt och meningsfullt att gå i förskolan! Det är lätt att få något lite extra att hända på sommaren. Alla ska ha något att berätta om när de kommer tillbaka till sin ordinarie avdelning.

Pia Rizell, förskollärare på Hallongårdens förskola i Vivalla i Örebro.

Pia Rizell.

Vad är det bästa med sommarförskola och hur organiserar ni den?

– Vi slår ihop flera verksamheter och har en tydlig organisation som vi håller, utvärderar och förbättrar. Varje enhet bidrar med personal i förhållande till förskolans storlek, det framgår tydligt vilken rektor som an-svarar för vilken vecka. Det gör att alla får ut sin lagstadgade semester. Ett extra plus är att vi kan ha kompetensöverföring med kollegor från andra förskolor.

Är det kompensatoriska uppdraget extra viktigt på loven i förskolan?

– Vi ska alltid ha en hög kvalitet. För de barn som deltar under sommaren är det riktigt viktigt att varje dag erbjuder me-ningsfull planerad verksamhet. Vi brukar planera veckan med den personal som arbetar. Det som är viktigt är att det är ett tydligt överlämnande, då det ibland inte är samma personal vecka efter vecka. 

Ska det vara roligare på förskolan på loven än under terminerna? 

– Om bemanningen håller är det ett ypperligt tillfälle att erbjuda andra saker än under terminerna. Vi använder alltid elcyklar med plats för barnen, och ännu oftare under sommarförskolan. Förra sommaren lärde vi alla blivande förskoleklassbarn några enklare kortspel, samt erbjöd alla en lärmiljö att snickra i.  

Anne-Christine Marchiafava, förskollärare och ateljerista på Kullegårdens förskola i Partille.

Anne-Christine Marchiafava.

Vad är det bästa med sommarförskola och hur organiserar ni den?

– Det bästa med sommaromsorgen är att den finns och är fri att söka för alla som har behov av den. Det är viktigt att verksamheten planeras för att barnen ska ha roligt och tryggt under vistelsen där. Vår enhet stänger helt fyra veckor och de flesta ordinarie pedagoger väljer att ta ut sina fyra sammanhängande veckor då. 

Är det kompensatoriska uppdraget extra viktigt på loven i förskolan?

– Det är lika viktigt alla dagar i förskolan. Det beror nog också på förskolans upptagningsområde. Om det exempelvis är många barn med annat modersmål kan sommarförskolan verkligen bidra med språkutvecklande verksamhet. För många barn är förskolan viktig för jämlik utveckling, det är inte alltid vi vet för vilka barn det har extra betydelse.  

Ska det vara roligare på förskolan på loven än under terminerna? 

– Förskolan ska alltid vara rolig! Barnen på sommarförskolan behöver få en känsla av att också ha lite sommarlov. Vi jobbar mer fritt då, med fokus på upplevelser och samvaro. Kanske kan vi göra de där utflykterna vi vanligtvis inte hinner med när grupperna är fullstora. 

LÄS OCKSÅ:

Sex timmars arbetsdag – då skulle fler vilja bli förskollärare

Förskollärarna tog tåget till Italien – för att fortbilda sig

Tre förskollärare om överlämningen till skolan