Tre förskollärare: Så förbereder vi barnen för förskoleklassen

Förskollärarna Maria Svensson, Nina Tellander och Liza Mattsson berättar hur de skapar en trygg överlämning till skolan.

Hur förbereder man barnen för förskoleklassen på bästa sätt? Tre förskollärare ger sin syn på saken.

Maria Svensson, förskollärare Ubbhult:

Maria Svensson, förskollärare, Ubbhult

1. Hur förbereder ni barnen på förskoleklass?

– Vi har riktad sexårsundervisning under vårterminen. Barnen och vårdnadshavarna får svara på frågor om förväntningar och funderingar som vi tar med oss till skolans överlämningsmöte. Vi har också en pedagog från skolan som hälsar på oss, och barnen besöker skolan tre gånger. Vid första besöket är förskolan med, övriga är vårdnadshavarna med.

2. Vilka utmaningar finns det?

– En stor utmaning som vi upplever är den knappa tiden som avsätts för själva överlämningen. Vi får verkligen pussla för att få fram all information till skolan, bli lyssnade på och samtidigt erbjuda barnen en trygg överlämning.

3. Hur ser din drömöverlämning ut?

– Barnen mår bra av flera besök på skolan och/eller träffar med lärarna. Det är viktigt att de får en trygg relation till den vuxna som ska ansvara för dem. Jag föredrar också att som pedagog få träffa blivande lärare och göra en ordentlig överlämning av barnen och deras förutsättningar och att vår information tas på allvar.

Nina Tellander, förskollärare, Stuvsta:

Nina Tellander, förskollärare, Stuvsta

1. Hur förbereder ni barnen på förskoleklass?

– Vi samtalar med barnen om att tiden på förskolan snart är slut och att det snart är dags att börja skolan. Tillsammans med vårdnadshavarna hjälper vi barnen att bli så självständiga som möjligt. Vi arbetar mer intensivt med att lära barnen sätta ord på sina känslor, sätta gränser och konflikthantering.

2. Vilka utmaningar finns det?

– En av utmaningarna är kravet på vård­nadshavarnas medgivande för överlämnande av information till skolan. Vårdnadshavarna delar inte alltid vår uppfattning om barnets behov av stöd. Kunskapen vi har om barnen, och de strategier och anpassningar vi gjort för barnen, får skolan sällan ta del av. Det kan försvåra barnets första tid i skolan.

3. Hur ser din drömöverlämning ut?

– Så snart barnen blivit placerade på en skola samtalar förskollärare och lärare kring barnen. Då får lärarna nödvändig information om barnens intressen, förmågor och utmaningar, samt vilka konstellationer som kan vara bra att ha i åtanke vid klassindelning. Detta gäller framför allt barn med särskilda behov.

Liza Mattson, förskollärare, Malmö:

Liza Mattsson, förskollärare, Malmö

1. Hur förbereder ni barnen på förskoleklass?

– Tillsammans åker vi på ett skolbesök så att barnen får inblick i vad som väntar efter sommaren. Vi promenerar runt närområdets skolor och samtalar om hur det känns för dem. De sjunger även i en kör med barn från andra förskolor, vilket förhoppningsvis bidrar till fler bekanta ansikten vid skolstart.

2. Vilka utmaningar finns det?

– De flesta barnen är redo för nya utmaningar och ser fram emot skolstarten. Det är nytt, spännande och pirrigt – något att längta till! Såklart är det individuellt, i enstaka fall kan det upplevas över­väldigande eller oroligt för vissa barn. Då finns vi där som ett extra stöd i form av samtal och kramar.

3. Hur ser din drömöverlämning ut?

– Att varje barn i förväg får besöka den skola de ska börja på. Och att alla barn som behöver får en trygg vuxen från förskolan med sig under första skoldagen. Då vi träffat dessa fantastiska barn varje dag och byggt relationer med dem vore det kul att se hur de har det efter skolstarten.