Att börja skolan innebär status och är något som de flesta barn ser fram emot. Men hur det sedan blir i skolan har barnen väldigt lite inflytande över, skriver redaktören Sara Djurberg.

Den här härliga tiden i maj fylls stan med vita mössor och studentfirande ungdomar. Förväntan och en gnutta nervositet ligger i luften. Kanske även hos de fem-, sexåringar som snart ska sluta på förskolan, men troligtvis ännu mer hos deras föräldrar som vet att det stora allvaret börjar till hösten.

När jag frågade min dotter hur det kändes att lämna förskolan blev svaret att det var kul.

”Jag var stolt över att jag skulle börja skolan.” 

Det sätter nog fingret på en viktig sak. Att börja skolan innebär status.

Men hur det sedan blir i skolan har barnen väldigt lite inflytande över. Att en bra övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem däremot är viktig för hur ett barn kommer att trivas i skolan fastslog Folkhälsomyndigheten redan för några år sedan. Tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) hade man gjort en sammanställning av forskning på området. Här konstaterades även att övergången kan skapa stress och oro för många familjer, och att det är väldigt olika hur förskolor och skolor lyckas med att förbereda barnen för det nya. 

Varken förskollärare eller lärare i skolan är nöjda

Det visar även vårt tema om överlämning i detta nummer. Varken förskollärare eller lärare i skolan är helt nöjda med hur det fungerar – många förskollärare tycker att skolan inte har tid, eller ens är intresserad av att höra vad barnen fått med sig från förskolan, medan vissa lärare i förskoleklass uttrycker att de får för lite information. 

Min uppföljande fråga till dottern om hur det sedan blev i skolan fick ett kortfattat ”bra” till svar, med tillägget att hon saknade kompisarna från förskolan. Och det tror jag ändå är den viktigaste delen för de flesta. Kommer jag att få kompisar i skolan? 

Att hitta en plats i en ny grupp är ingen lätt sak. Dessutom har barnen redan när de börjar skolan ofta hunnit byta grupp flera gånger i förskolan. Kanske är det något som behöver forskas på mer, hur det påverkar barnen. 

Ni förskollärare har också delat med er av olika sätt att fira av de blivande förskoleklassbarnen på. Det är snudd på lika högtidliga och festliga avslutningar som studentexamen med ”utkast”, kröningar och parader.