Kan jag kräva åtgärder mot hög ljudnivå?

Signaturen "Alma med ömma öron" är orolig över att få hörselskador på grund av den höga ljudnivån. Vad kan hon göra?

Vilka åtgärder kan man kräva som förskollärare när ljudnivån blir så hög att man riskerar sin egen hörsel? Per Edberg, förskollärare och huvudskyddsombud för Sveriges Lärare Umeå svarar.

FRÅGA: Jag jobbar i en barngrupp där vi har två barn som skriker fruktansvärt högt – vid både ilska och glädje. Att vara nära barnen just när de börjar skrika är direkt smärtsamt för öronen. Nu ”ringer” det i mina öron vid dessa skrik och på kvällarna bara susar det i öronen.

Jag börjar oroa mig för bestående hörselskador. Har läst någonstans att man kan och bör göra tillbudsanmälan på detta. Stämmer det? Och kan jag få öronproppar betalda av jobbet som skydd?

/Alma, med ömma öron

SVAR: Om det finns risk för skador, olyckor eller ohälsa i arbetet så måste arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder. Har ni ett eller flera barn som skriker så är det en brist i arbetsmiljön som måste rapporteras till ansvarig chef, en tillbudsanmälan måste alltid göras. Då det verkar vara en akut situation så måste åtgärder omedelbart vidtas.

Den snabbaste åtgärden är att se till att vanliga hörselproppar finns tillgängliga på avdelningen. För att få en hållbar arbetsmiljö måste det göras en riskbedömning för att utreda hur stor risk det är för hörselskador, och därefter en handlingsplan. Formgjutna hörselproppar kan bli aktuella, exempelvis om en läkare anser att en individ riskerar att få försämrad hörsel.

Sedan kan man prova med ljudabsorbenter och andra material som kan dämpa ljud. Vilka åtgärder som fungerar bäst måste avgöras lokalt på arbetsplatsen.

/Per Edberg, förskollärare och huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Umeå

LÄS ÄVEN

Fråga facket: Vad krävs för att bli uppsagd?

Fråga facket: Vem ansvarar för medicinering i förskolan?

Får syskon hämta på förskolan?

Hur ska jag hantera oron inför förändringar på jobbet?