Fråga facket: Vad kan leda till uppsägning?

Att ständigt komma för sent eller utebli från möten som chefen kallat till kan vara skäl till uppsägning. Man ska dock få chansen att ändra sitt beteende innan dess, enligt vår fackliga expert. Foto: Adobe.

Den här gången handlar frågan om vad som krävs för en uppsägning i förskolan. Vår fackliga expert Per Edberg svarar.


FRÅGA: På vilka grunder kan man bli uppsagd från sin tjänst i förskolan? Förutom arbetsbrist, vill säga. Vill gärna få ett så nära och konkret svar med så tydliga exempel det bara går av en expert. Tack på förhand. /Lina

SVAR: Alla arbetstagare har skyldigheter i sin anställning att följa. Gör man inte det kan man bli uppsagd. Orsak till uppsägning kan vara olovlig frånvaro från arbetet, till exempel att man åker till tandläkaren utan lov, eller arbetsvägran, som kan vara att vägra utföra en arbetsuppgift eller låta bli att komma på möten som din chef kallar dig till.

Man kan även bli uppsagd på grund av samarbetssvårigheter eller misskötsamhet, till exempel om man upprepat kommer för sent eller inte klarar att utföra sitt arbete som man ska. Det ska göras en samlad bedömning i varje enskilt fall före uppsägning. Innan uppsägning blir aktuellt ska man ha fått tillrättavisande samtal, skriftlig erinran eller varning som ger möjlighet att förbättra sig. Uppsägning ska inte komma som en överraskning. 

Om man begår grövre brott, stjäl eller förskingrar från arbetsgivaren, är drogpåverkad på arbetet eller begår övergrepp mot barn eller kollegor kan man bli avskedad. Det sker oftast omedelbart utan uppsägningstid. 
Det är viktigt att ta stöd av sitt fackförbund om man riskerar uppsägning eller avsked. Facket ska bevaka och pröva om arbetsgivaren har tillräckligt starka skäl för det.  

/Per Edberg, förskollärare och huvudskyddsombud
i Sveriges Lärare, Umeå

Fråga facket: Jour i förskolan – hur funkar det?

Hög ljudnivå fortsätter vara ett stort problem

Förskollärarnas kritik mot slopade skärmkravet

Lyssna på förskolan här!