Debatt: Montera inte ner förskolans läroplan!

Jag måste ta mitt ansvar och varna för en försämring av förskolans kvalitet och likvärdighet, skriver debattören och förskolläraren Fredrik Söderlund som är kritisk till Skolverkets förslag på förändringar i förskolans läroplan.

Vad sker med likvärdigheten om vi avlägsnar kravet på att utveckla adekvat digital kompetens hos våra barn i förskolan? Några få kommer att få ett betydande försprång och klyftorna mellan olika orter, förorter och privata aktörer kommer att vidgas ytterligare, skriver förskolläraren Fredrik Söderlund om Skolverkets förslag på ändringar i förskolans läroplan.

Efter en noggrann granskning av Skolverkets förslag till förändringar i förskolans läroplan, tillsammans med en genomläsning av konsekvensutredningen, finner jag det svårt att förena dessa perspektiv. Det är uppenbart att en välinformerad omstrukturering av läroplanen kräver tydliga riktlinjer och en djupgående bedömning av dess konsekvenser.

Jag har vid flera tillfällen försökt att få till ett möte med vår skolminister Lotta Edholm (L), och utbildningsministern Mats Persson (L) i syfte att diskutera förskolans digitalisering. Jag anser inte att vår arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) har någon direkt koppling till denna fråga. Trots det har Liberalerna, genom sin partiledare, förhastat kritiserat förskollärarkåren under sin presskonferens. Att generalisera och förenkla vår pedagogiska roll till en fråga om skärmtid kontra traditionellt lärande är olyckligt och felaktigt. Jag rekommenderar er att granska den förlöjligande Instagram-reelen som Johan Pehrson presenterade i detta syfte.

Förskolans likvärdighet kan försämras

Nyligen besökte vår civilminister Erik Slottner vår Digistudio, där vi visade hur vår metodik och didaktiska kompetens kompetensförsörjer över 1 100 pedagoger i Västerås. Vår civilminister, ansvarig för Sveriges digitaliseringsstrategi, uttryckte stor beundran över vårt tioåriga arbete med att använda det digitala som ett komplement till undervisningen i förskolorna. Dock påpekade han att han inte kunde uttala sig negativt om ett annat departement under sin direktsändning i Sveriges Radio.

Nu när regeringen, genom Utbildningsdepartementet, har gett Skolverket i uppdrag att omforma förskolans läroplan känner jag som legitimerad förskollärare, utvecklare, inspiratör och föreläsare att jag måste ta mitt ansvar och varna för en försämring av förskolans kvalitet och likvärdighet. Jag uppmanar er alla att läsa igenom Skolverkets förslag till förändringar, men också att granska den konsekvensutredning som genomförts samtidigt.

Den 19/3 deltog jag i ett seminarium baserat på det senaste temanumret från "Utbildning & Lärande", där forskare presenterade sina artiklar. Det är en del av mitt uppdrag att aktivt följa och lyssna på den senaste forskningen inom detta angelägna område. Trots detta verkar regeringen, särskilt Lotta Edholm, som även var personligt inbjuden till seminariet, inte visa någon vilja att ta till sig forskningen.

”Hemmens användning ett större hot”

Den mest kvalitativa undervisningen ges i förskolan, genom universitetsutbildade förskollärare som väljer det bästa verktyget utifrån undervisningssituationen och barngruppen. Ibland förstärks lärandet med analoga verktyg, ibland med digitala verktyg. Från min ståndpunkt ska varje verktyg vi erbjuder ge ett mervärde, det är viktigare att vi pratar om de didaktiska frågorna.

Jag förstår inte varför Utbildningsdepartementet gör en så stor sak av digitaliseringen i förskolan utan att förstå skillnaden mellan aktiv och passiv skärmtid. WHO tar även i sin rekommendation upp denna skillnad och att det är den passiva skärmtiden man ska undvika. I förskolan kvalitetssäkrar vi en aktiv skärmtid där det digitala accelererar lärandet. Lärandet förstärks och vi bygger därav nätverk i barnens synapser och nervtrådar då samspel och ett samtal sker.

Viktigt med källkritiskt förhållningssätt

Mitt nya narrativ blir i stället att ifrågasätta varför vi inte bör utbilda och ge våra barn en adekvat digital kompetens. Det är av högsta vikt att barnen redan i förskolan lär sig att det som visas och hörs inte alltid är sanningen, att ge barnen ett källkritiskt förhållningssätt. Vem tar nu ansvar för detta, Lotta Edholm? Hemmens användning är mer oroväckande och ett större hot mot våra barns utbildning. 

Vad sker med likvärdigheten om vi avlägsnar kravet på att utveckla adekvat digital kompetens hos våra barn i förskolan? Några få kommer att få ett betydande försprång, och klyftorna mellan olika orter, förorter och privata aktörer kommer att vidgas ytterligare. Detta är något som måste övervägas noggrant i beslutet om förskolans digitalisering. Vem tar ansvaret? Det verkar inte som vår skolminister gör det! Frågan är också om man nu först nedmonterar förskolans läroplan, vad händer då sedan med skolans läroplan?

Fredrik Söderlund är förskollärare och utvecklare av förskoleverksamheten i Västerås stad.

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Förskolan.

LÄS OCKSÅ:

27 forskare i upprop mot skärmfri förskola

Lotta Edholm (L): ”Små barn behöver inte digital kompetens”

Varannan förskollärare är emot digitalisering

Lindström: Bra att digitala verktyg ska bort ur förskolan