Lotta Edholm (L): ”Små barn behöver inte digital kompetens”

Den användning man har av digitala läromedel ska ha vetenskaplig grund och jag vet att mycket av det förskollärarna gör har just det, säger skolministern Lotta Edholm (L). Foto: Linnéa Tammerås.

Skolministern Lotta Edholm (L) svarar nu på förskollärarnas kritik mot förändringarna i läroplanen.
– Det viktigaste är att vi tar bort kravet på digitala verktyg i förskolan. Det genomtänkta arbetet som bygger på vetenskaplig grund ska finnas kvar.

Många förskollärare har reagerat på regeringens beslut om att minska användandet av skärmar i förskolan. En av kritikerna är Linda Eriksson Båge, förstelärare i förskolan i Hudiksvall.

– Barns möte med digitalisering i förskolan är allt annat än skärmtid och stillasittande, säger hon. 

Skolministern Lotta Edholm bemöter kritiken så här: 

– Jag tror att vi har talat förbi varandra. Regeringen tar bort kravet på förskolan att använda digitala verktyg. Den användning man har ska ha vetenskaplig grund och jag vet att mycket av det förskollärarna gör har just det. 

Ni säger också att förskolan ”till stor del ska vara skärmfri”. Vad innebär det? 

– All slentrianmässig användning av skärmar måste bort från förskolan. Och förskolor som inte har digitala verktyg ska inte behöva göra stora investeringar som de sedan inte har nytta av, säger Lotta Edholm. 

Kan inte förskollärarna bedöma när digitala läromedel ska användas och inte? 

– Det är ju själva tanken med detta, att de ska kunna göra det. Men man måste ha kunskapen om när det i så fall är bra och rimligt att göra det. I den bästa av världar är det kompetenta förskollärare som leder verksamheten, men många förskolor har inga förskollärare, eller väldigt få utbildade förskollärare. Sedan finns det ett starkt vetenskapligt stöd för att mycket skärmtid är ett problem för små barn. Er artikel som refererade mycket av den forskningen i våras var en ögonöppnare för mig.

Hänvisar till internationella riktlinjer

Argumentet att barn behöver få digital kompetens håller Lotta Edholm inte med om, åtminstone inte när det gäller de yngsta barnen. Hon hänvisar till WHO:s rekommendationer om att barn upp till två år inte ska ha någon skärmtid alls, och barn upp till fem år max en timme per dag. 

– Ettåringar behöver ingen digital kompetens, inte treåringar heller för den delen. I förskolan är det viktigaste att vi tar bort lagkravet på digitala verktyg, sedan är jag medveten om att förskollärare använder detta väldigt genomtänkt framför allt med de äldre barnen.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer om barns skärmtid, tillägger Lotta Edholm.

En del av kritiken som bland andra Sveriges Lärare framfört är att regeringen fokuserar på skärmar när det finns mycket större problem i förskolan, till exempel de stora barngrupperna. 

– Absolut, de frågorna måste behandlas separat med statsbidrag till skola och förskola, och av kommunerna. Men om man tar pengarna från digitala verktyg och lägger på böcker i stället så är det bra, då tar man ju bort en kostnad, säger Lotta Edholm. 

Är det aktuellt med en reglering av barngrupperna i form av ett lagstiftat maxtak?

– Det vågar jag inte säga i dag. Det finns riktlinjer från Skolverket som kommunerna har att förhålla sig till. 

LÄS OCKSÅ

Krav på digitala verktyg i förskolan ska slopas

Sveriges Lärare: Regeringen lägger fokus på fel saker

Förskollärarnas kritik mot slopade skärmkravet

Lindström: Bra att digitala verktyg ska bort ur förskolan