Sveriges Lärare: Regeringen lägger fokus på fel saker

Det bör vara upp till professionen hur man använder digitala läromedel, säger Åsa Fahlén, ordförande i Sveriges Lärare. Foto: Oskar Omne och Adobe.

Åsa Fahlén, ordförande i Sveriges Lärare, tycker att det är bra att regeringen tar bort pekpinnar om hur digitala läromedel ska användas i förskolan. Men regeringen har fokus på fel saker, anser hon.
– Det här är inte en fråga som våra medlemmar lyfter.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att skriva om läroplanen när det gäller digitala verktyg i förskolan. Det krav som i dag finns på att varje barn ska få använda digitala läromedel ska slopas. 

– Förskolor som inte gör det i dag kan få kritik från Skolinspektionen. Det här är naturligtvis inte rimligt, sa skolministern Lotta Edholm (L) i samband med beskedet.

Regeringen har också meddelat att förskolan ”till stor del ska vara skärmfri”. 

Många förskollärare är kritiska och pekar på att utspelet vittnar om okunskap om hur förskolan arbetar med det digitala, medan andra inom professionen välkomnar att kravet tas bort. 

Åsa Fahlén, ordförande i Sveriges Lärare, understryker att det måste vara upp till förskollärarna att avgöra vilka läromedel som de behöver använda.

– Vi tycker att det är positivt att man tar bort pekpinnar, men det får inte innebära att man tar bort allt digitalt i förskolan, säger hon.

Regeringen lägger fokus på fel saker, menar Åsa Fahlén.

– Det här är inte en fråga som våra medlemmar lyfter. Det de ser är att andelen behöriga förskollärare fortfarande är väldigt låg, att de inte får plocka in vikarier och att det är för stora barngrupper. 

Måste få förutsättningar att leva upp till läroplanen

Hon slår fast att det på alla förskolor måste finnas legitimerade förskollärare som kan leda den pedagogiska undervisningen. De måste få adekvat fortbildning och tillgång till det material och de läromedel de anser de behöver, framhåller hon. 

– Förskollärarna måste få förutsättningar att leva upp till det som läroplanen föreskriver. Har man jättestora barngrupper och är ensam förskollärare är det omöjligt att klara verksamheten på ett bra sätt, oavsett vilka verktyg man har, säger Åsa Fahlén.

Även Johanna Eriksson Malvemyr, förskollärare i Malmö, tycker att regeringen går runt förskolans egentliga problem. 

Johanna Eriksson Malvemyr

– Diskussionen om digitala verktyg är inte den som borde vara i fokus. Den borde handla om barnens och pedagogernas arbetsmiljö, säger hon.

Bristen på tid och resurser gör att de digitala verktygen inte alltid används som de ska, menar Johanna Eriksson Malvemyr.

– Jag kan förstå att man kanske sätter en Ipad i händerna på barnen för att man har så stora grupper. Läsplattorna blir en räddning för att barnen inte ska slå sig när man är själv med fjorton ettåringar.

Johanna Eriksson Malvemyr har nyligen slutat ett jobb på en fristående förskola i Malmö och är efter föräldraledighet på väg till ett annat.

– Malmö stad har jobbat mycket utvecklingen av digitala verktyg i förskolan och lagt stora resurser på det. Om skolministerns förslag blir verklighet är det arbetet delvis i onödan. Det tycker jag är väldigt synd, säger hon.

LÄS OCKSÅ

Krav på digitala verktyg i förskolan ska slopas

Förskollärarnas kritik mot slopade skärmkravet

Lindström: Bra att digitala verktyg ska bort ur förskolan

Lotta Edholm (L): ”Små barn behöver inte digital kompetens”

Lyssna på förskolan här!