Kravet på digitala verktyg i förskolan ska slopas

Skolminister Lotta Edholm (L) anser att det vetenskapliga stödet för att använda skärmar i förskolan saknas.

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta bort de krav som finns i läroplanen på att digitala läromedel ska användas i förskolor.
– Förskolan ska i huvudsak vara skärmfri, säger skolminister Lotta Edholm (L) på en presskonferens.

LÄSTIPS: Varannan förskollärare är kritisk till digitalisering

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och skolminister Lotta Edholm (L) höll pressträff på måndagen om regeringens plan för att minska skärmtiden i förskolan. 

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för digitala verktyg i förskolan. Det krav som idag finns på att varje barn ska få använda digitala verktyg ska slopas. 

– Förskolor som inte gör det i dag kan få kritik från Skolinspektionen. Det här är naturligtvis inte rimligt, säger Lotta Edholm.

Hon beskriver det som att förskolan ska "tillbaka till grunderna".

– Det finns oerhört mycket vetenskap bakom att man lär sig bäst i analoga miljöer. Det minskar också risken för stillasittande, säger hon.

”Leder till apati snarare än fantasi”

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) säger att han träffar många föräldrar som är oroade över att skärmarna äter upp barnens framtid.
– Det är ett dopaminsystem som belönas som leder till apati snarare än fantasi, säger han.

I remissvaren som regeringen fått efter att ha skickat Skolverkets digitaliseringsstrategi till bland annat Karolinska institutet och Lunds universitet pekar forskare på en rad risker med skärmanvändning hos små barn, enligt Lotta Edholm.

– Man lär sig läsa sämre med skärmar, man får svårare att koncentrera sig, säger Johan Pehrson.

Tidningen Förskolans stora enkätundersökning från tidigare i år visar att frågan delar förskollärarna – ungefär hälften är emot kravet på digitala verktyg

Måste ha pedagogiskt mervärde

På TT:s fråga om hur stort problem skärmar i förskolan är svarar Johan Pehrson:

– Det varierar. Själva ingången är dock i grunden fel. Barn ska inte behöva använda skärmar i förskolan. Däremot ska man kunna använda skärmar om det finns en pedagogiskt bevisad fördel. Men det har vi inte sett hittills och inga forskare heller, säger Johan Pehrson.

Skolverket får i uppdrag att ändra i läroplanen så att digitala lärverktyg bara ska användas i förskolan om de har ett dokumenterat pedagogiskt mervärde.

Kravet på digitalt lärande infördes av Skolverket i läroplanen för förskolan från 2018. Det efter ett uppdrag från dåvarande regering som bland annat gick ut på att se över hur barns digitala kompetens kunde stärkas.

Skolverket ska presenteras sitt förslag senast den 4 juni 2024.

LÄS OCKSÅ:

Förskolläraren Pernilla: Bort med paddor för de yngsta barnen!

Forskaren: Då ska du använda digitala verktyg i förskolan