Bara en av tio förskolor har plan för rörelse

Bara var tionde förskola i Uppsala hade ett enhetligt, medvetet och systematiskt upplägg för fysisk aktivitet, säger Stina Hultén, områdeschef inom förskolan i Uppsala. Foto: Adobe.

En undersökning av 100 förskolor i Uppsala kommun visade att bara var tionde hade ett ordentligt upplägg på enhetsnivå för barnens fysiska aktivitet. Men nu ska det bli bättring, bland annat deltar åtta förskolor i ett pilotprojekt om rörelse.

Stina Hultén, områdeschef inom förskolan i Uppsala, har själv ett stort träningsintresse och ville undersöka hur kommunens förskolor arbetar med fysisk aktivitet. Detta efter att kommunen varit med i Generation Peps projekt Pep Kommun. 

De allra flesta som svarade sa visserligen att de hade planerade aktiviteter, som exempelvis utevistelse, promenader och utflykter till skogen. 

– Men utevistelse behöver inte betyda att barnen har rört sig, de kanske har suttit i sandlådan två timmar och det får man ingen höjd puls av, säger Stina Hultén. 

Hon nämner rörelseforskaren Daniel Bergling, författare till boken ”Fysisk aktivitet i förskolan”. Han brukar påpeka att människor i regel rör sig betydligt mindre än vad de tror. En undersökning visade att 70 procent trodde att de rörde sig tillräckligt, men en stegmätare visade att det bara var 10 procent av dem som verkligen gjorde det.

– Det är samma sak i förskolan, många tror att barnen rör sig mer än vad de gör. I enkätundersökningen visade det sig också att bara var tionde förskola hade ett enhetligt, medvetet och systematiskt upplägg för fysisk aktivitet, säger Stina Hultén, som nu arbetar för att få till en förändring. 

Har sökt medel för nytt rörelsematerial

Hittills har ett tjugotal förskolor skrivit om sina verksamhetsplaner och ett tiotal förskolor har ansökt om pengar för ändamål som ska få till mer rörelse. 

– Vi har även ansökt om och fått pengar från innovationslabbet som ska gå till ett pilotprojekt med åtta förskolor i kommunen som ska få innovativt rörelsematerial, och de ska även blogga och podda om hur det går, säger Stina Hultén. 

Hon berättar att hon även för diskussioner på kommunnivå om att synen på yngre barn och fysisk aktivitet behöver förändras. 

– Det går mycket resurser till språkutveckling i förskolan, men det är inte många kommuner som satsar lika mycket när det gäller fysisk aktivitet. Men om våra barn senare ska kunna välja yrke ska de inte stoppas av att de inte har rätt fysiska förutsättningar, precis på samma sätt som de inte ska stoppas av att de inte kan läsa.