”Vi behöver rusta barnen för framtiden”

Förskolläraren och verksamhetsutvecklaren Marie Eriksson har skrivit boken ”Digital kompetens i förskolan”.

För barn är digitala tjänster och verktyg lika verkliga som böcker, färger, sand och vattenpölar. Därför behöver det digitala vara en del i förskolans undervisning, anser förskolläraren Marie Eriksson, aktuell med boken ”Digital kompetens i förskolan”.

Du har skrivit flera böcker tidigare. Och nu släpps nya boken ”Digital kompetens i förskolan” (Lärarförlaget). Varför har du skrivit den?  

För barn är digitala tjänster och verktyg lika verkliga som böcker, färger, sand och vattenpölar. De behöver därför få leka, skapa och reflektera kring digitaliseringen på sätt som är meningsfulla för dem. Vi vet att barnen kommer att spela en viktig roll i framtiden och vi behöver rusta dem med kommunikativa kompetenser så att de kan bidra med sina röster i samhället och få en chans att påverka i världen. 

Din bok bygger på både teori och många konkreta exempel. Berätta!

Jag har sammanställt en bredd av utbildningsvetenskaplig forskning kring hur digitala tillägg kan skapa pedagogiskt mervärde om de används på ett medvetet sätt. Utifrån det ger jag en variation av praktiska exempel på kreativt användande av digitala verktyg, där barnen erbjuds ytterligare sätt att undersöka, förstå och uttrycka sig.

Vad innebär digital kompetens i förskolan?

Boken handlar om digital kompetens i alla led, där barn får erfarenheter för att kunna möta det samhälle de växer upp i. Huvudmän, rektorer och pedagoger behöver rätt kunskaper för att skapa en likvärdig förskola där barn får kommunicera, leka och lära på många olika sätt. Utgångspunkten i förskolans uppdrag är att använda digitala verktyg när de tillför något. Även om barnen är med och sätter riktningen i arbetet så har pedagogerna alltid en viktig roll. Arbetet med digital kompetens i förskolan är inte en isolerad företeelse, utan något ständigt pågående som växelverkar med alla delar av utbildningen.

Vilka vänder du dig till och vad hoppas du att boken ska bidra med?

Jag vänder mig till alla som arbetar i och runt förskolan och även studenter, men också till dem som på olika sätt fattar beslut om riktningen i förskolans utbildning. Min förhoppning är att boken ska bidra till insikter om hur digital kompetens är en viktig del av förskolans demokratiuppdrag. Digitalt utforskande och skapande ger ytterligare en dimension som kan få både barn och vuxna att undersöka, interagera, upptäcka, leka och lära på nya sätt.

Marie Eriksson är verksamhetsutvecklare på skolförvaltningen i Mölndal, förskollärare och krönikör i tidningen Förskolan. 

LÄS OCKSÅ:

27 forskare i upprop mot skärmfri förskola

Debatt: Montera inte ner förskolans läroplan!

Varannan förskollärare är emot digitalisering

Lindström: Bra att digitala verktyg ska bort ur förskolan