Podcast: Måste förskolan bli sämre under semestertider?

Fredrik, Ellinor och Eva diskuterar förskolan när många är lediga.

I senaste avsnittet av Förskolan pratar vi om arbetet under semestertider. Hur får vi till en bra förskola när stora delar av den ordinarie personalstyrkan är lediga?

Utflykter, bad och spännande äventyr – bland många barn som går på förskolan under sommaren finns höga förväntningar. Samtidigt ser personalstrukturen annorlunda ut. Vikarier kommer in och ibland slås förskolor ihop under ett par veckor.

Ellinor Lange, Eva Lindström och Fredrik Kahn har både bra och dåliga erfarenheter av att arbeta under semestertider. Ellinor minns ett sommarjobb som inte fungerade alls.

– Det fanns ingen struktur i aktiviteterna och det var väldigt mycket barnpassning. Jag blev faktiskt ganska förvånad, berättar hon. 

Eva säger att hon ofta har mött personal på förskolan som tycker att det inte får vara för kul under loven för då riskerar fler barn att komma, en inställning som hon starkt vänder sig emot.

– För jag kan ju tycka att om man inte får ha lov med sina föräldrar då kanske man ska få göra extra roliga grejer på förskolan – om det går, säger Eva. 

Förskolan som Fredrik jobbar på brukar slås ihop med andra när det är lov, vilket gör att personal från olika verksamheter arbetar tillsammans. 

–  Man kan ta in från varandra och så får vi uppleva något nytt tillsammans, förklarar Fredrik som tycker att förskolan under sommaren kan vara utvecklande, kul och nytänkande. 

I avsnittet diskuterar trion hur de gör för att verksamheten ska bli så bra som möjligt, utmaningarna när barngrupperna är stora under semestertider och att skapa trygghet för barnen trots att personal och ibland lokalerna inte är de ordinarie. 

Lyssna på Förskolan här!

LÄS OCKSÅ: 

Tre förskollärare om lov i förskolan

Smärtsamt när ”mina” barn lämnar förskolan

Petra lyfter sången i förskolan