Podcast: När ett barn behöver särskilt stöd

Fredrik Kahn, Eva Lindström och Ellinor Lange pratar särskilt stöd i senaste avsnittet av podden Förskolan.

I senaste avsnittet av Förskolan pratar vi om barn i behov av särskilt stöd. Ellinor, Fredrik och Eva berättar om tecknen som tyder på att särskilt stöd kan behövas, om de ibland svåra samtalen med vårdnadshavare och hur de gör för att anpassa verksamheten efter alla barn.

I de allra flesta förskolegrupper som Fredrik Kahn har arbetat med har det funnits barn som kräver anpassning. Ibland kan anpassningen vara i form av extra resurs till gruppen eller särskilt stöd till det enskilda barnet, ibland krävs omstrukturering på andra sätt.

– Jag har massa olika erfarenheter, både när det funkat bättre och sämre, berättar Fredrik som kommer med flera exempel i avsnittet.

Ofta behöver förändringar inte vara så stora för att skapa en förskola där alla barn trivs, menar Ellinor Lange. Små anpassningar som att låta vissa barn gå tidigare från matbordet för att till exempel sitta och läsa kan göra stor skillnad.

– Så att det inte blir en massa tillrättavisningar eller negativa kommentarer, förklarar hon.

Eva Lindström tycker det är viktigt att våga agera om man misstänker att ett barn behöver extra stöd, trots att det kan innebära att man går i klinch med vårdnadshavare eller kollegor.

– Man får inte vara någon liten lort när man jobbar med barn, utan man måste alltid våga stå på barnens sida, säger Eva.
 
 

 
LÄS OCKSÅ: