Min rektor umgås privat med mina kollegor

Frågeställaren upplever att rektorns umgänge med kollegor skapar orättvisa.

Förskolläraren undrar hur hon ska hantera att rektorn på förskolan umgås med några av kollegorna på fritiden, något hon upplever ger dem fördelar på jobbet.

FRÅGA:  Jag jobbar på en förskola med färre än tolv anställda. Nu har det framkommit att vår rektor umgås med några av de anställda på fritiden. Det sägs att det ska hållas professionellt på arbetet, men vi övriga upplever att det ger dem fördelar, till exempel att deras åsikter väger tyngre i olika jobbsammanhang. Saker som är svåra att konkret påvisa.
Vad kan vi göra? Hur ska vi tänka?
/Förskollärare

SVAR: Hej! Jag tänker att det är viktigt att ni lyfter er känsla i detta med er rektor, som med precis allt annat. Det är oerhört viktigt med kommunikation. Jag som rektor har anställt gamla kollegor från tiden när jag arbetade som förskollärare. Jag har till och med umgåtts med någon av dem privat då vi gjorde detta redan som förskollärare.

Jag har alltid varit öppen med det och så även förskolläraren. Vi har hållit våra professionella roller på arbetet – det vill säga att jag inte gett henne fördelar. Jag har även umgåtts med min pedagogiska utvecklare även om jag var lönesättande chef. Dock är det väldigt viktigt att kunna hålla det strikt professionellt!

Jag har även haft en medarbetare som tog upp att hon kände sig fel lönesatt då en kollega fick mer, och hon menade att jag skulle ha gett kollegan högre lön på grund av att jag umgicks privat med henne. Här är det viktigt och angeläget att våga kommunicera med sin rektor.

Det är lika viktigt när pedagoger umgås privat, för det kan också skapa fördelar i kollegiet och olika skav. Även där kan det upplevas att man inte håller det professionellt. Jag har befattningen chef, men i det dagliga försöker vi alla vara kollegor i förskolan. 

Hoppas att ni alla på din förskola kan få en bra relation genom god kommunikation med varandra. 

/Caroline Wiking, rektor som också driver bloggen ”Lärande mötesplats”

LÄS ÄVEN

Hur bemöter jag föräldrarnas orimliga krav?

Expertfrågan: Vad kan jag göra åt mina passiva kollegor?

Borde vi få barnet att leka mer med andra?

Dilemmat: Barn som vägrar gå på toa

Lyssna på Förskolan här!