Hög ljudnivå fortsätter vara ett stort problem

Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Vad finns det egentligen för regler kring ljudnivån i förskola och förskoleklass? I Fråga facket kan du ställa din egen fråga så ordnar vi svaret! Här svarar Per Edberg, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet.

Fråga: Vad finns det egentligen för regler kring ljudnivån i förskola och förskoleklass? Känner att buller sällan tas på fullt allvar, vi tar upp det på möten men inget händer. Ljudnivån är ett stort problem i jobbet och gör många av oss extremt trötta.

/Agnes K, förskollärare

Svar: Det finns arbets­miljöregler kring buller. Finns det misstankar om att arbets­tagare blir utsatta för buller ska det undersökas. ­Bullermätningar ska genom­föras av en sakkunnig person. Det som mäts är ett genomsnittligt värde under en arbetsdag men även om det finns skadliga toppar av ljud. Om det visar sig att ljudmiljön är skadlig måste arbetsgivaren vidta åt­gärder enligt arbetsmiljölagen.

Hör av dig!

Mejla din fackliga fråga till oss på forskolan@lararen.se