Fråga facket: Vem ansvarar för medicinering i förskolan?

Vem kan och bör ge barn medicin när de är i förskolan? Foto: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Om barn behöver regelbunden medicinering under förskoledagen, vem ska se till att det sker på rätt sätt? Ingår det i förskollärarens uppdrag? Sveriges Lärares expert Per Edberg kommenterar.

Orolig förskollärare undrar: Vad kan krävas av förskollärare när barn i gruppen medicinerar varje dag? Är det vår skyldighet att hjälpa till? Det är ju ett stort ansvar, tänk om man gör fel eller glömmer. Vem beslutar om detta? Kan man vägra?

Per Edberg, huvudskyddsombud i Sveriges Lärare i Umeå: Det här är flera frågor som det är svårt att ge korta svar på. Det handlar väldigt mycket om vilken typ av egenvård eller sjukvård som barnet behöver. Hälso- och sjukvård ska i grunden utföras av legitimerade läkare och sjuksköterskor och ingår inte i vårt yrkesutövande men viss egenvård är vi skyldiga att hjälpa till med. När det gäller egenvård så ska det bedömas i varje enskilt fall vem eller vilka som ska utföra det. För att ge barn den egenvård de behöver så behöver vi se till att det finns en bra organisation, tid och kompetens för den uppgiften.

Det är rektor som leder och fördelar arbetet och fattar beslut om vem som ska göra vad på en förskola, och det omfattar även beslut om att utföra viss egenvård, till exempel medicinering. Enligt arbetsmiljölagen ska vi inte utföra arbetsuppgifter som vi inte har tid eller kompetens för, det riskerar att skapa stress och oro som kan leda till ohälsa.

Undrar du något om villkoren på jobbet? Mejla oss på forskolan@lararen.se!

LÄS ÄVEN

Framgång med rörligt förskolestöd

Så hanterar du härskarteknik på jobbet

Frida Kahlo för de yngsta – vilket konstlyft!

Lyssna på Förskolan här!