Så hanterar du härskarteknik på jobbet

Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Osynliggörande av kollegorna, föräldrar som förlöjligar dig eller en rektor som undanhåller information. Härskarteknik kan se ut på många olika sätt och är tyvärr vanligt på arbetsplatser.

Definitionen av härskarteknik är att det är ett maktspel som spelas för att bibehålla eller skapa maktövertag över andra människor och för att hävda sig själv genom förtryck av andra.

Det förekommer överallt där männi­skor möts, inte minst i arbetslivet. Den som vill stärka sin makt genom härskarteknik kan utnyttja otydliga roller på jobbet. Ibland kan maktspelet pågå vid sidan av och under tiden som vi utför våra huvuduppgifter. Dessutom kan ett arbetslag bestå av kollegor som inte ens märker att det pågår. Chefen ser inte alltid det som händer och ibland är det kanske just din rektor som använder härskarteknik. Det kan kanske även vara en förälder som utsätter dig för förminskande kommentarer varje dag vid lämning och hämtning.

Nyligen kom boken ”Härskarteknik” av internetforskaren Annakarin Nyberg och journalisten Erica Dahlgren. Den listar sju handfasta begrepp som gör det lättare att upptäcka härskartekniker: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbel bestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering samt våld eller hot om våld. Boken innehåller även en praktisk verktygslåda med tips som kan användas för att motverka härskartekniker.

 

Flera av de konkreta exempel som nämns i boken är från olika jobbsituationer. Härskarteknik är tyvärr ett vanligt problem på arbetsplatser.

– Maktspel finns överallt där männi­skor möts och extra tydligt blir det där det är tydliga hierarkier. Den som säger att det inte finns på jobbet har inte en klar blick eller så är man rädd och vill inte se, säger Annakarin Nyberg, och Erica Dahlgren fortsätter:

– På arbetsplatsen har vi inte valt vilka som ska vara våra kollegor. Vi ska vara professionella på jobbet, men det är ju inte konstigt att det blir krockar. Om rollerna är otydliga finns en möjlighet att själv försöka forma sin roll, att försöka ta plats och få mer makt.

Härskarteknik kan se ut på många olika sätt. Att osynliggöra en kollega kan vara en effektiv teknik som kan få dig att känna att du och ditt budskap är oviktigt och ointressant. Det kan handla om att en kollega himlar med ögonen när du tar till orda på föräldramötet eller en kollega som tar upp sin mobiltelefon när du pratar på APT:n. Det kan även handla om förlöjligande eller undanhållande av information. Men även komplimangmetoden:

”Men du som är så bra på datorn, kan inte du lägga in allas bilder till mötet imorgon?”

 

Det är tyvärr inte helt ovanligt att en äldre förskollärare utövar härskarteknik när det kommer en ny ung kollega. 

– Du kanske är nyexad, entusiastisk och har ny kunskap om den senaste forskningen som du vill använda på ditt nya jobb, säger Erica Dahlgren. Sannolikt kan du faktiskt mycket som de äldre kollegorna inte kan, men du blir genast ditsatt av någon som berättar hur det minsann ser ut i verkligheten, som osynliggör dig och din kunskap och säger något i stil med: ”Åh, jag kommer så väl ihåg när jag var ung och lika oerfaren som du är nu.” Då är det ju lätt för den unga nyexade att i sin tur dra till med: ”OK boomer.” Men då är man inne i härskartekniksnurren. Det är ju en utmaning att inte ge tillbaka. Att backa ett steg och vara vuxen och lite nykter.

Vad är smartast, att säga ifrån i 

stundens hetta eller att lugna ner sig och säga något genomtänkt vid ett senare tillfälle?

– Det viktigaste är att man gör någonting, säger Annakarin Nyberg. Det finns en idé att man ska agera blixtsnabbt och att där och då i stunden vara intelligent, rapp och klartänkt. Och det är man sällan. För där och då är man ju ofta stukad och sårad. Så det går absolut bra att komma efteråt. Det viktiga är att man gör något och står upp för sig själv. Eller att en kollega står upp för en.

Om man har problem med en förälder som utövar härskarteknik, ska man snacka med sin rektor då?

– Det är klart att din chef behöver få veta om du har ett arbetsmiljöproblem, för det ansvaret har man som ledare, säger Erica Dahlgren. Om en förälder är otrevlig i hallen vid lämning så får man kanske ta det med föräldern själv. Man får ju tänka att många föräldrar kanske är stressade och inte är på topphumör på morgonen. Men om man ser att det är ett mönster som upprepar sig får man ta det vidare och även prata med sina kollegor.

Är detta ett känsligt ämne att prata om?

– Det kan vara utmanande, säger Annakarin Nyberg. Det är vanligt att vi träffar chefer när vi föreläser om härskarteknik som säger att de inte har några problem hos sig, att de har högt i tak och en schysst arbetsplats. Men om man kollar med arbetslaget så har de ofta en helt annan uppfattning.

Varför är härskarteknik så vanligt på just arbetet? 

– Härskartekniker finns ju överallt. På jobbet vill man känna att man är viktig. Dessutom kan det handla om pengar. Om man visar att man är duktig kan man få högre lön. Det handlar också om att styra sin omgivning och att få sin vilja igenom.

Båda författarna poängterar hur viktigt det är att se härskarteknik som ett faktiskt arbetsmiljöproblem och att göra det till en hård fråga som inte bara handlar om känslor utan även om pengar.

– Rehabärenden är dyrt och det kostar om folk säger upp sig. Dessutom förlorar arbetsplatsen kompetens. Så om man sätter kronor och ören på frågan brukar det bli lättare att få gehör. 

Fotnot: Härskarteknik är inte ett nytt begrepp. Redan 1925 skrev norska filosofen Ingjald Nissen om härskarteknik och ännu tidigare formulerade den tyska sociologen Simmels begreppet ”Technik des herrschens”.

Olika härskartekniker

1. Osynliggörande

2. Förlöjligande

3. Undanhållande av information

4. Dubbel bestraffning

5. Påförande av skuld och skam

6. Objektifiering

7. Våld eller hot om våld

Här är sju motstrategier 

1. Sätt ljuset på dig själv! (mot osynliggörande)

2. Tvinga härskaren att ta ansvar! (mot förlöjligande)

3. Visa vad som fattas! (mot undanhållande av information)

4. Bryt upp dåliga mönster! (mot dubbel bestraffning)

5. Vänd bort skulden från dig själv! (mot påförande av skuld och skam)

6. Slipa ner ytan! (mot objektifiering)

7. Avväpna härskaren! (mot våld och hot om våld)

LÄS ÄVEN

Förskollärare protesterar – och får medhåll: Barngrupperna ännu större

Frida Kahlo för de yngsta – vilket konstlyft!

Marie Eriksson: ”Kan barnen själva leda digitaliseringen?”

Lyssna på Förskolan här!