Förskollärare protesterar – och får medhåll: Barngrupperna ännu större

Lärarförbundets Veronica Persson bekräftar att statistiken är ofullständig.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Efter utspelet om för stora barngrupper ifrågasätts Skolverkets statistik – många menar att läget är ännu mycket värre. En som förvånats över siffrorna är Kristina Lundholm, förskollärare på Orust: ”Va? Inte en enda barngrupp med fler än 15 barn? Vi har ju alla runt 20 …”

LÄSTIPS Stenkula: Så här är det att vara ensam man i förskolan

Enligt lärarfackens beräkningar utifrån Skolverkets statistik är varannan barngrupp på landets förskolor större än de borde vara, men i verkligheten kan det se betydligt värre ut än så. Sedan nyheten om att lärarfacken kräver lagstiftning om barngruppernas storlek är det många som har kikat på Skolverkets statistik för att se hur stor andel stora barngrupper det finns i just deras kommun. Och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. I olika forum på nätet har åtskilliga förskollärare och annan personal i förskolan uttryckt sin förvåning över uppgifterna huvudmännen angett.

”Snacka om att dribbla med statistiken”, ”Alla siffror mörkas genom att det delas in i grupper” och ”Man kör en hel del pappersfinter i vår kommun”, är bara några av alla de kommentarer som skrivits den senaste veckan.

Statsbidraget för att minska barngrupperna har i stor utsträckning använts för att minska barngrupperna endast en del av dagen. Vi är helt enkelt undrande om de som lämnar in uppgifter gör det på ett korrekt sätt.

Veronica Persson, Lärarförbundet

Kristina Lundholm från Orust är en av de som reagerat:

– Jag blev nyfiken på hur vår kommun låg till och såg till min stora förvåning att det stod att Orust inte har någon barngrupp med fler än 15 på äldrebarnsavdelningarna. Men vi har ju alla över 20 barn.

Veronica Persson, utredare på Lärarförbundet, förklarar att de siffror som lärarfacken använt för att räkna ut hur många kommuner som har för stora barngrupper utgår från Skolverkets statistik som i sin tur bygger på uppgifter som lämnats in av huvudmännen.

– Vi har endast bearbetat de nyckeltal som Skolverket har i sin officiella statistik, och i våra beräkningar ingår endast åldersindelade barngrupper. Är det blandade åldersgrupper har vi inte med dem eftersom det inte finns ett riktmärke att utgå ifrån. Är det dessutom färre än tio åldersindelade barngrupper så är inte heller de med i beräkningen, säger hon och tillägger att man kan kontakta sin huvudman om siffrorna i Skolverkets statistik inte stämmer.

Vilka brister ser ni med sättet statistiken rapporteras in till Skolverket?

– Många av våra medlemmar känner i dag inte igen sig i statistiken på hur stora barngrupperna är. Huvudmän tolkar inrapporteringen olika och vi vet att statsbidraget för att minska barngrupperna i stor utsträckning har använts för att minska barngrupperna endast en del av dagen. Vi är helt enkelt undrande om de som lämnar in uppgifter gör det på ett korrekt sätt.

Hur skulle man kunna göra för att få en rättvisare bild av hur det egentligen ser ut på landets förskolor?

– För att få en bättre bild behövs mer heltäckande statistik. Vi saknar till exempel statistik om barnens vistelsetider och om förskolornas kvalitet. Det är svårt att veta i dag om förskolorna egentligen lyckas nå läroplanens mål. 

Har ni någon uppfattning om hur illa ställt det egentligen är?

– Vi har svårt att sia om hur stort mörkertalet kan vara, men det vi vet är att många förskollärare i dag arbetar i alltför stora barngrupper och att det många gånger är en underbemanning i verksamheterna. En undersökning vi genomförde visade att fem av tio förskollärare inte hann med sitt läroplansuppdrag vilket får stora konsekvenser för kvalitet på undervisningen.

Kristina Lundholm på Orust tycker att siffrorna som statistiken visar nästan känns som ett hån:

– Då har vi ändå god personaltäthet hos oss, och även om vi har runt 20 barn i barngrupperna finns det ju förskolor med fler än så. Hade däremot varje barngrupp bestått av max tolv respektive femton barn skulle det skapa helt andra förutsättningar för oss att genomföra vårt pedagogiska uppdrag. 

Kristina Lundholm påpekar också att alla led, från pedagoger och rektorer till politiker, behöver vara engagerade för att barngrupperna ska kunna minskas i storlek.

– Inom förskolan är vi bra på att hitta lösningar och vara flexibla men när barngrupperna växer och blir större och större kan vi inte på egen hand göra dem mindre. Vi vill skapa den absolut bästa starten i livet för barnen i förskolan. Då är mindre barngrupper en grundförutsättning, och det är något vi behöver sträva efter allihop, tillsammans.

Bakgrund

Skolverkets statistik bygger på de uppgifter som huvudmännen lämnat in.

Uppgifterna lämnas in senast 15 oktober året innan statistiken publiceras.

I lärarfackens beräkning över antalet för stora barngrupper ingår endast åldersindelade barngrupper, inte åldersblandade. De har även dragit en gräns vid tio åldersblandade barngrupper för att kunna dra rimliga slutsatser om hur stor andel som ej når Skolverkets riktmärken.

LÄS ÄVEN

Förskollärare på knäna: ”Politikerna måste förstå hur illa det är”

Kommunerna med störst barngrupper – här är tabellerna

Stenkula: Så här är det att vara ensam man i förskolan

Lyssna på Förskolan här!